HKScani süüasjas on kokku seitse kahtlusalust

29.11.2017

HKScani omastamise ja rahapesu juhtumi kahtlusaluste ring on praegu laienenud seitsmele kahtlusalusele, kuid HKScani endise juhi Teet Soormi elukaaslast majandus- ja taristuministrit Kadri Simsonit prokuratuur ei kahtlusta.

Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallase sõnul on kahtlustuse saanute hulgas kolm juriidilist ja neli füüsilist isikut. Sealjuures on aresti alla langenud just juriidiliste isikute omand.

BNSile teadaolevalt ei plaani prokuratuur antud süüasja raames kellegi vahistamist taotleda ning ka Soorm ja tema endine kolleeg Mati Tuvi pääsevad veel kolmapäeval vabadusse.

Veidi enne kella poolt kümmet õhtul pääsesid mehed vabaks, ent keskkriminaalpolitsei maja ees ajakirjanikule kommentaare nad ei jaganud.

Keskkriminaalpolitsei pidas kolmapäeval kinni kaks HKScan Baltikumi juhtkonna endist liiget – Teet Soormi ja Mati Tuvi, keda on alust kahtlustada suures ulatuses omastamises ja rahapesus.

Lisaks peeti sama kriminaalmenetluse raames kinni veel üks inimene, keda on alust kahtlustada Soormi ja Tuvi kuritegudele kaasa aitamises.

Seni kogutud tõendite järgi on alust Soormi ja Tuvi kahtlustada ettevõttele kahjulike tehingute tegemise läbi usalduse kuritarvitamises ning kokku ligi pooleteise miljoni euro omastamises ning samas ulatuses rahapesus, ütles põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber.

«Esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010–2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid,» rääkis Veber.

«Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle 3 miljoni euro. Tänaseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara,» lisas Veber.

Kolmapäeval teostati erinevates Eesti linnades kahtlustatavate elu- ja töökohtades läbiotsimisi.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ning seda juhib põhja ringkonnaprokuratuur.

Lihatööstusfirma HKScan teatas kolmapäeval, et andis ettevõttesisese võimalike rikkumiste uurimise üle politseile.

«Sisejuurdlus selgitas välja, et kõnealuseid rikkumisi on vaja põhjalikumalt uurida, mistõttu pöördusime uurimismaterjalidega politsei poole. Praegu me antud teemat rohkem ei kommenteeri ning laseme politseil rahus oma tööd teha,» ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

2016. aasta detsembris tuvastas sisejuurdlus, et endised HKScan Baltikumi juhtkonna liikmed, sealhulgas Teet Soorm on seotud mitme HKScani koostööpartneritega ning on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, mis on vastuolus HKScani käitumisjuhiste ja hea juhtimistava põhimõtetega. Seoses leituga lõpetati töö- või juhatuse liikme lepingud nelja juhtkonna liikmega.

Ettevõtte endine juht Teet Soorm on varem teatanud, et HKScani Baltikumi juhtkond pole HKScani ärihuve kahjustanud ega ühtegi rikkumist toime pannud, vaid on tegutsenud emakontserni majanduslikke huve silmas pidades kasutoovalt, läbipaistvalt ning omanike eelneval heakskiidul.