Fotod: PERHi juhid end korruptsioonis süüdi ei tunnistanud

Põhja-Eesti regionaalhaigla endine juht Tõnis Allik, haigla toitlustusjuht Anu Vähi, IT-juht Marko Kilk ning toitlustusteenuse pakkuja P. Dussmann Eesti OÜ ja selle tegevjuht Anella Stimmer astusid täna korruptsioonikuritegudes süüdistatuna Harju maakohtu ette.

Ükski süüdistatav end kuritegude toimepanemises süüdi ei tunnistanud. Küll aga ütlesid kõik neli isikut saalis, et soovivad kohtule ütlusi anda, Tõnis Allik kohtueelses menetluses ütlusi andnud ei ole.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus rääkis oma avakõnes, et kriminaalasja alustati 2014. aasta veebruaris, kui uurimisasutustele saabus teave, et PERHi juhtide välismaareisid viitavad korruptiivsele tegevusele. Tõendite seas on muu hulgas isikute omavaheline kirjavahetus.

Evestus selgitas, et kuna PERHi osutatavaid tervishoiuteenuseid rahastab 80 protsendi ulatuses haigekassa, on tegemist avalikke ülesandeid täitva asutusega, kus kolm juhtival ametikohal töötavat inimest ehk ametiisikut on rikkunud seadust. Prokuratuuri hinnangul toetavad Tõnis Alliku süüdistust reaalsed tegevused, mida haigla eksjuht tegi, et äriühingut P. Dussmann Eesti OÜ saadaks toitlustusteenuse pakkujana haigla hangetel aastaid edu.

Haigla endisele juhile Tõnis Allikule on kokku esitatud süüdistus kolmes kuriteoepisoodis: altkäemaksu (enne karistusseadustiku muudatust pistise – toim) võtmises, omastamises ja kelmuses. Marko Kilki süüdistatakse omastamises ja kelmuses.

Pistise episood puudutab kahte reisi Oktoberfestivalile, kus 2012. aastal käis PERHi toitlustusjuht Anu Vähi ja aasta hiljem haigla eksjuht Tõnis Allik. Mõlema reisi eest tasus toitlustusteenuse pakkuja P. Dussmann Eesti OÜ. Prokurör rõhutas oma kõnes, et neid sõite ei saanud käsitleda tööreisidena. Ettepaneku sõita Oktoberfestivalile tegi P. Dussmann ka Tallinna Lastehaigla juhatuse liikmele Peeter Inšakovile, kes erinevalt Allikust aga keeldus.

Alliku ja Kilgi kaitsja Margus Kurm ütles oma avakõnes, et prokuröril puuduvad tõendid, et pistis on antud konkreetse hüve eest. Advokaat tõi välja, et ühepäevane tööreis on kurnav ja seda käsitleda hüvena on tema jaoks arusaamatu. «Sellised kliendiüritused on täiesti tavapärased nii avalikus kui ka erasektoris,» lausus kaitsja.

Omastamine puudutas kokku nelja reisi, sealhulgas Nice'i ja Tenerifele, mille tasusid osaliselt PERH ja Helmes AS. Reisidel käisid Tõnis Allik ja Marko Kilk koos elukaaslastega.

Omastamise süüdistus põhineb kaitsja sõnul arvutusveal. Kuigi Kilgi elukaaslane ja Alliku abikaasa olid Nice'i reisil kaasas, siis PERH lennupiletite eest maksma ei pidanud (lennupiletid tasus Helmes AS) ning naiste peatumine samades hotellitubades, mille eest maksis PERH, ei mõjutanud hotellitoa arvet.

Kui Oktoberfestivalile kutsus haigla juhti toitlustusteenuse pakkuja P. Dussmann Eesti OÜ, siis ülejäänud reiside eest tasus osaliselt IT-firma Helmes, kes on kriminaalasjas kannataja pool. Helmes ASi juht ja omanik Jaan Pillesaar on uurimise käigus öelnud, et haigla esitas neile tasumiseks kuludokumente, mille sisu ei vastanud tegelikkusele. Nimelt arvas IT-firma, et haigla juhid tegelesid teistes riikides tarkvara turustamisega. Sellega panid Allik ja Kilk süüdistuse järgi toime ka kelmuse. Kahju Helmes ASile on hinnanguliselt 10 000 eurot.

Anu Vähi kaitsja Dmitri Teplõhh tõi välja, et Vähi ei ole ametiisik ja käis Oktoberfestivalil oma juhi Tõnis Alliku otsusega, kes sõidule arstide streigi tõttu ise minna ei saanud. Seega pole Vähi kaitsja hinnangul ühtegi kuritegu toime pannud.

Täna andsid kohtus ütlusi pistise andmises süüdistatava P. Dussmann Eesti OÜ juhatuse liige Anella Stimmer ning pistise võtmises süüdistatav PERHi toitlustusjuht Anu Vähi.

Stimmer ütlus kohtule antud tunnistuses, et Oktoberfestivali puhul oli tegu täiesti tavalise kliendiüritusega, mis toimuvad igal pool. Kuigi Stimmer leiab siiani, et ei ole toime pannud midagi keelatut, nentis ta, et ei peaks enam sarnaste kliendiürituste korraldamist heaks mõtteks, sest ta seisab nüüd seetõttu kohtu ees.

Anu Vähi ja Anella Stimmer avaldasid avaistungil soovi prokuratuuriga kokkuleppele minna. Kohus otsustas nende kriminaalasjad eraldada. Kohtupidamine Tõnis Alliku ja Marko Kilgi üle jätkub 19. aprillil.

Süüdistus

Riigiprokuratuur saatis mullu septembris kohtusse kriminaalasja, milles süüdistas endist SA Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juhti Tõnis Allikut, haigla toitlustusjuhti Anu Vähit ja IT-juhti Marko Kilki kuritegude toimepanemises. Lisaks neile said süüdistuse toitlustusteenuse pakkujast osaühing juriidilise isikuna ja selle äriettevõtte tegevjuht.

Süüdistuse järgi võttis endine PERHi juhatuse esimees Tõnis Allik korduvalt altkäemaksu, mille vastutasuna tagas ta aastate jooksul raviasutuse toitlustajaks sama kriminaalasja käigus süüdistuse saanud osaühingu.

Süüdistuse järgi sõlmis raviasutus mitmel korral riigihanke läbiviimise tulemusel lepingu süüdistuse saanud osaühinguga. Vastutasuks sai PERHi juht mitmel korral käia äriettevõtte kulul Saksamaal toimuval Oktoberfesti üritusel.

Altkäemaksu võtmises süüdistatakse ka PERHi toitlustusjuhti, kes tegutses toitlustaja leidmise hankel eduka osalemise tagamiseks äriühingu huvidest lähtuvalt.

Lisaks sellele süüdistab prokuratuur PERHi endist juhti ning IT-juhti kelmuses ja omastamises. Süüdistuse kohaselt käisid süüdistuse saanud isikud PERHile infosüsteemide arendustöid teinud äriühingu kulul ja teadmata lisaks lubatud tööalastele välisreisidele koos pereliikmetega ka puhkusereisidel.