ERJK ettekirjutuse vaidlustasid ka Tammemägi ja Mutli


Peale Keskerakonna esimehe ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare ning abilinnapea Arvo Sarapuu on ka Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi ja Tallinna ettevõtlusametis töötav Jaanus Mutli vaidlustanud kohtus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutuse, mille kohaselt peavad nad linna raha eest sügisel tehtud valimisreklaamide kulud linnavalitsusele tagastama.

Tallinna halduskohtu pressiesindaja ütles, et lisaks Savisaare ja Sarapuu kaebusele laekus halduskohtusse reedel ka Mutli kaebus. Samuti on ettekirjutuse Postimehe andmetel vaidlustanud Tammemägi.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi keelatud valimisreklaami kulude tagastamiseks 27. mail ettekirjutuse nii Savisaarele, Sarapuule, Mutlile ja Tammemäele kui ka Tammemäe asetäitjale Priit Kutserile, kes kõik kandideerisid kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas.

Komisjon nõuab tuhandete eurode tagastamist

Kontrollikomisjoni tähelepanu all olid Hiiu staadioni avamise plakat, millel figureerisid Mutli, Savisaar ja Sarapuu, samuti Kutseri spordikompleksi avamist lubanud plakat ja Tammemäe kepikõnnitreeringute reklaam. Lisaks käsitles komisjoni ettekirjutus kaht videoklippi, kus Savisaar kutsus inimesi valima ja osalema Tallinna Maratoni eelsetel treeningutel.

Hiiu staadioni avamise reklaamidele kulus linnavalitsuse andmetel 11 000, Kutseri reklaamplakatile 1234,8 ja Tammemäe plakatile 268,8 eurot, viimastele summadele lisanduvad plakatite mahavõtmise kulud. Savisaare reklaamklipid, mida esitati erinevates tele- ja raadiokanalites ning mis kutsusid osalema Tallinna Maratoni ettevalmistavatel treeningutel, maksid kokku 100 842,69 eurot. Seda, kui palju maksis telekanalis PBK näidatud venekeelne reklaamklipp, milles Savisaar kutsus inimesi valima, pole kontrollikomisjonile teada.

Lisaks Keskerakonna poliitikutele sai komisjonilt ettekirjutuse ka praegune reformierakondlasest tervise- ja tööminister ning toonane Tartu linnapea Urmas Kruuse, kes on Tartu triatloni reklaami kulud MTÜ-le TriSmile juba tagastanud.

Prokuratuur käivitas kriminaalmenetluse

Keskerakondlasest linnajuhtide valimisreklaamidega seoses pöördus erakondade rahastamise järelevalve komisjon mai lõpus ka riigiprokuratuuri poole, kes alustaski 9. juunil kriminaalmenetlust, et kontrollida, kas linnavalitsuse juhtimisülesandeid täitvad ametnikud on pööranud neile usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks.

«Riigiprokuratuurile laekunud avalduses on viidatud sellele, et Tallinna linnavalitsuse eelarvest on tasutud reklaamide eest, mis ei olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Tallinnas võimul oleva Eesti Keskerakonnaga seotud isikute reklaamikampaaniat,» teatas prokuratuuri pressiesindaja toona.

Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku sätte järgi, mis käsitleb ametiisiku poolt toime pandud omastamist ja lubab süüdimõistmisel määrata rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.