Erakooli juht: Tallinn toetab Vene lütseumi 100 000 euroga ja ametnikud ei tea isegi täpselt, kust see raha tuli

Meedias on aegajalt räägitud Tallinna linna ja erakoolide omavahelisest vaidlusest seoses linlaste pearahadega. Kuigi linnal 2014. aasta eelarves erakoolidele toetust ette nähtud ei ole, siis toetab Tallinn teise eelarverea alt vastselt loodud Tallinna Vene Lütseumi, mille nõukogusse kuuluvad keskerakondlased Yana Toom ja Mihhail Kõlvart. Linna väitel ei ole tegemist aga erakooliga.

Waldorfpedagoogikat rakendav Keila Lätte erakool saatis möödunud nädalal Põhja ringkonnaprokuratuurile avalduse, et prokuratuur kontrolliks, kas Tallinna linna ametnike tegevuses võib olla süüteokoosseis. Linna süüdistatakse juba aastaid kehtiva seaduse eiramises ning laste pearahade mitte välja maksmises.

Prokuratuur asja menetlusse küll ei võtnud ja ilmselt läheb erakoolide ning Tallinna linna vaidlus siinkohal veel edasi, kuid nimetatud juhtum osutas ühele huvitavale tahule.

Lisaks etteheidetele linna elanike kulude mittekatmises, ütles erakooli Läte juht Anne-Lii Kerge, et tema arust on kummastav olukord, kus linna hariduseelarve real puuduvad vahendid erakooliseaduse täitmiseks, aga kuidagi on tänavuses eelarves ikkagi ette nähtud toetus Hilariuse koolile (4000 eurot) ja vastselt loodud Tallina Vene Lütseumile, kes saab linnalt lausa 100 000 eurot.

"Ma küsisin ametniku käest, et kuidas see võimalik, et kohtlete ühtesid erakoole teisiti, kui teisi ning vastuseks sain, et see raha tuli viimasel hetkel ja nemad ka päris täpselt ei tea, kust see tuli. Lõpuks mainis ametnik telefonis, et eks see seesama tegevustoetus ikka tegelikult ole," oli erakooli Läte juht Anne-Lii Kerge nördinud.

Tallinna haridusvaldkonda juhtivatelt ametnikelt ja abilinnapea Mihhail Kõlvartilt nimetatud summade kohta aru pärides oli linna pressiteenistuse vahendatud haridusameti kommentaar üllatav. Nimelt teatas linn, et Hilariuse kooli ja Tallinna Vene Lütseumi kulude puhul ei ole tegemist erakooli tegevuskulude katmisega ning Tallinna Vene Lütseumi puhul ei ole tegemist üldse erakooliga, vaid õppekeskusega, mis on Tallinna linna poolt loodud õpilaste õppetegevuse toetamiseks.

Siiski on linna enda volikogu 2012. aasta veebruari otsuses kirjas, et "sihtasutuse eesmärk on riiklike õppekavadega määratud mahus tasuta põhi- ja üldkeskhariduse võimaldamine ning täienduskoolituse korraldamine". Niisamuti ütleb otsus ka, et sihtasutus peab eesmärgi elluviimiseks pidama üleval "kooli kvaliteetse põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamise võimaldamiseks ning mitmekülgseks õppekavaväliseks tegevuseks".

Hilariuse koolile anti linna sõnul aga toetus käsitöö tunni tarvis kangastelgede ja saviahju soetamiseks. Seda, mis otstarbel Tallinna Vene Lütseumile aga toetus eraldatakse, linn ei kommenteerinud.