Eesti koht ülemaailmses meediavabaduse pingereas tõusis

Eesti hinne Freedom House'i ülemaailmses meediavabaduse edetabelis on võrreldes mullusega paranenud ühe punkti võrra 16-lt 15-le skaalal, kus parim oleks 0 ja halvim 100. Ülemaailmses edetabelis tähendab see Eestile 14. kohta 195 riigi seas, seda positsiooni jagame me Iirimaa, Jamaika ja St. Luciaga. Mulluses pingereas oli Eesti 16. kohal.

Uuring liigitab riigid kolme kategooriasse: vaba, osaliselt vaba ja mittevaba. Kuni 30 punkti koguvad maad langevad neist esimese, 31-60 punkti koguvad teise ning 61-100 punkti koguvad kolmanda alla. Ajakirjanduse õiguslikku ja majanduslikku olukorda hinnatakse 30- ja poliitilist 40-punktisel skaalal.

Läti kogus samas võrdluses 23 ja Leedu 18 punkti. Idanaaber Venemaa meediavabadust hindas Freedom House mittevabale ajakirjandusele viitava 80 punktiga. Põhjanaabrid soomlased ja rootslased aga said vastavalt 10 ja 11 punkti.

Maailma kõige vabama meediaga riik on selle pingerea kohaselt Island, mis sai analüütikutelt hindeks 9. Soome ja Norra jagavad oma 10ga teist kohta. Rootsi ja Taani on neljandad. Leedu on 24. ja Läti 38. kohal. Sarnaselt Leeduga on 24. kohal ka näiteks USA.

Maailma kõige vähem vaba meediaga riigiks liigitas Freedom House 195. kohale paigutatud Põhja-Korea, kes teenis neilt välja hinde 98. Eelnevat 193. kohta jagavad Birma ja Türkmenistan 96 punktiga.

Kõige rohkem halvenes viimase aasta jooksul Türkmenistani ajakirjanduse olukord. Seal ahistavad pressi nii range tsensuur kui ka ajakirjanikevastane vägivald ja vangistamine.