Eesti esimene korruptsiooniauhind ehk «Michali valge kampsun» anti Mihhail Kõlvartile

Vabaerakonna loodud MTÜ Korruptsiooniradar otsustas tänavu anda Valge kampsuni auhinna Tallinna linnavolikogu esimehele Mihhail Kõlvartile Tondiraba jäähallis tuvastatud seaduserikkumiste ja auditi varjamise eest.

«Meile laekus arvestatav hulk Valge kampsuni kandidaate ja nendest jäi sõelale kolm nominenti. Korruptsiooniradari nõuandev kogu otsustas, et üks nominatsioon määratakse ühiskondlikku õiglustunnet moonutavale nähtusele ning kaks konkreetsetele isikutele,» ütles Korruptsiooniradari juhatuse liige Ardo Ojasalu.

Valge kampsuni auhinna sai praegune Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõrvalt, kes oli 2015. ja 2016. aastal Tallinna abilinnapeana vastutav spordi valdkonna eest ajal, kui Tondiraba jäähalli juhtis ebakompetentne Jelena Glebova.

«Tallinna linnavalitsuse sisekontrolli osakond viis hallis läbi auditi, mis tuvastas mitmeid seaduserikkumisi, korralagedust ning raiskamist. Selle asemel, et halli tegevust ohjata ja asuda seda korrastama, vaikiti seal toimuv maha ning pandi sisekontrolli akt juurdepääsupiiranguga sahtlisse,» ütles Ojasalu.

Teine nominent on Taavi Aas. Isik, kelle ümber on korruptsioon möllanud ja keenud aastaid ning kes ise on suutnud sellest korruptsiooniköögist välja tulla alati puhta põllega. «Tema nõunikud on kohtulikult karistatud, tema ülemus on kohtu all ning kolleegid süüdi mõistetud,» lausus Ojasalu. Aas on hämara menetlusega Reid tee projekti eestvedaja ning tema vastutusvaldkond tolereeris kindlatele äripartneritele suunatud hankeid.

Ühiskondlik moonutus, millele nõuandev kogu pidas vajalikuks tähelepanu juhtida, on haldusreformi ajal ja järel toimunud vallajuhtide premeerimine. See on nähtus, kus eelmised vallavanemad, eesmärgiga, et nad ei hakkaks vastu töötama haldusreformi raames toimunud kohalikele protsessidele, puistati rahaga üle. Suur osa nn lahkumishüvitise saanud omavalitsuse juhtidest jätkab nendes omavalitsuses töötajatena.

«Sisuliselt on tegemist riiklikult korraldatud äraostmise protsessiga ning meie meelest on see taunitav käitumisviis,» ütles Ojasalu.

Valge kampsuni saaja on avaliku elu tegelane, eelkõige avaliku võimu kandja või ka organisatsioon või isikute kogum, kelle teod on märkimisväärselt vastuolus avatud ühiskonna põhimõtetega ning on suunatud oma huvi edendamisele ja võimu kindlustamisele.

Valge kampsuniga annavad Vabaerakond ja Korruptsiooniradar kord aastas subjektiivse hinnangu moraalselt taunitavatele praktikatele või tahtmatusele teostada võimu läbipaistvalt ja avatult. Valge kampsuni auhinnale esitati 15 inimest või organisatsiooni.

Valge kampsuni kujund tekkis, kui endine peasekretär Kristen Michal sattus skandaali seoses Reformierakonna rahastamisega, nn Silvergate´i skandaali. Michal otsustas telesaatesse skandaalist selgitusi andma minnes selga panna valge kampsuni.

Aas ja Kõlvart: Ojasalu ja nn Korruptsiooniradar tegelevad valetamisega

Niinimetatud MTÜ Korruptsiooniradar tegeleb valetamisega nii Reidi tee kui Tondiraba spordikeskuse küsimuses, teatasid Mihhail Kõlvart ja Taavi Aas täna jagatud Valge kampsuni auhinda kommenteerides.

«Niinimetatud Korruptsiooniradar teatas, et Reidi tee menetlus on hämar ja hanked on kallutatud. Ühing ei suuda selliseid väiteid mitte millegagi tõendada ja seega on tegemist tavalise laimuga poliitiliste eesmärkide nimel,» ütlesid Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ja Tallinna linnapea Taavi Aas ühisavalduses.

Kõlvart ja Aas ütlesid, et lisaks võltsib ühing otseselt reaalsust, kui ütleb, et linnavalitsus pole reageerinud Tondiraba spordikeskuses ilmnenud probleemidele.

Mehed tõid välja, et esiteks on linnavalitsus ise algatanud auditi ja tellinud ka järelauditi. Teiseks on linnavalitsus keskuses ellu viinud vajalikud kaadrimuudatused. Kolmandaks on Tallinna linna sisekontroll samas küsimuses kaks korda pöördunud politsei poole. Ja neljandaks on linnavalitsus ise auditi järeldused istungil avalikuks teinud. «Kui linnavalitsus poleks seda avalikuks teinud, ei teaks Ojasalu sellest mitte midagi,» seisis avalduses.

Linnajuhid selgitasid, et halli tegevus on viimase aasta jooksul oluliselt paranenud ja Tondiraba hall täidab kogu Eesti spordimaastikul nüüdseks asendamatut rolli, kuna seal toimub suurem osa tähtsamaid võitlusspordi ja uisuüritusi.

Aas ja Kõlvart süüdistasid Korruptsiooniradari juhti Ardo Ojasalu maksude optimeerimises. «Ilmselgelt pole siin sooviks linna töö parandamine, vaid väärinfo levitamine poliitilistel eesmärkidel,» lisasid nad.