EASi nõukogu liikmed ei saa enda ettevõtetele enam toetusi taotleda

23.05.2014

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu otsustas lisada kodukorda punkti, mille kohaselt ei saa nõukogu liikmete osaluse või juhtimisega seotud organisatsioonid esitada taotlusi EASilt toetuse saamiseks.

Piirang algab nõukogu liikme ametisse nimetamise hetkest ja lõpeb tema ametist vabastamisega. Tagasiulatuvalt, enne nõukogu liikmeks saamist esitatud taotlusi tagasi võtma ei pea.

Seitsmest nõukogu liikmest kuuega seotud organisatsioonid on EASist toetust saanud enne nõukogu liikmeks määramist. Hetkel on EASis menetluses kolm taotlust, kus nõukogu liikme Toomas Taltsiga seotud OÜ Codeborne on kaastaotlejaks. Taotlused on esitatud 27. ja 28. veebruaril, EASi nõukogu kinnitati ametisse 5. mail 2014.

Nõukogu tutvus ka juhatuse antud tegevusülevaatega ja EASi 2013. aasta tegevusaruandega ning sai ülevaate organisatsiooni strateegia väljatöötamise seisust. Nõukogu võttis ühtlasi teadmiseks info EASi põhikirja muutmisest. Uues põhikirjas on vähendatud nõukogu koosseisu kuni 7 liikmeni varasema 13 asemel. Samuti on juhatuse esimehel õigus teha nõukogule ettepanekuid juhatuse liikme määramiseks ja tagasikutsumiseks ning tema vastutusvaldkonna määramiseks.