Ametnikueetika nõukogu koguneb esimest korda

Täna koguneb esimest korda sõltumatu ametnikueetika nõukogu, mis keskendub oma tegevuses ametnike põhiväärtuste ja ametnikueetika tugevdamisele.

"Eetikat puudutavate küsimuste üldistamiseks avaliku teenistuse sees ja seadustega reguleerimata, kuid eetilist mõõdet omavates olukordades käitumise soovituste andmiseks puudus seni hea võimalus," ütles nõukogu esimees Heiki Sibul.

"Täna tegevust alustav eetikanõukogu pakub tuge nii ametnikele, ametiasutustele kui ka laiemale avalikkusele ametniku rolli paremaks teadvustamiseks ja seeläbi parandab avaliku teenistuse mainet," lisas ta rahandusministeeriumi pressiteates.

Eetikanõukogu annab asutustele ja ametnikele ametnikueetika küsimustes nõu ning suunab eetikavaldkonna strateegilist arendamist. Eetikanõukogu koostab soovituslikke juhendmaterjale ja on asutustele toeks üksikjuhtumite lahendamisel. Üksikjuhtumite puhul hindab nõukogu ametniku käitumise kooskõla avaliku teenistuse väärtustega. Konkreetsele isikule annab hinnangu ja võimalike sanktsioonide vajaduse otsustab ametiasutus, kus ametnik töötab.

Lisaks Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse liikmele Heiki Sibulale kuuluvad nõukogusse avaliku teenistuse arendamise eest vastutavate asutuste esindajatena riigisekretär Heiki Loot, rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Agris Peedu, justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu, põhiseadusliku institutsiooni esindajana presidendi õigusnõunik Ülle Madise, kohaliku omavalitsuse esindajana Tartu linnasekretär Jüri Mölder, avaliku arvamuse, meedia ja kommunikatsiooni eksperdina Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi professor Triin Vihalemm, avaliku teenistuse eetika eksperdina tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi lektor Leno Saarniit, moraalifilosoofia eksperdina Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop.