Altkäemaksu võtjad nõustusid vanglaga

Endised Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse (EETT) juhtivtöötajad, keda süüdistatakse altkäemaksude võtmises, tunnistasid kohtus süüd ning nõustusid minema vanglasse.

Tänavu 31. jaanuaril pidas kaitsepolitsei Jõhvis kinni EETT tootmisjuhi Ago Jakobsoni (60) ning tootmisdirektori Aleksei Andrejevi (43).

Süüdistuse kohaselt võtsid Jakobson ja Andrejev oma ametipositsiooni ära kasutades koos ning korduvalt altkäemaksu selle eest, et nad aitasid altkäemaksu lubanud ja andnud isikutega seotud ettevõtetel võita EETT korraldatud hankeid.

Kaheksa süüdistatavat

Pärast meeste kinnipidamist algasid läbiotsimised nii nende kui mitmete ettevõtjate töö- ja eluruumides. Samal päeval, kui kapo Jakobsoni kinni pidas, oli mees ühelt ettevõtjalt saanud altkäemaksu 3000 eurot. See episood jäädvustati kapo salvestisele, nagu ka mitmed teised. Eile olid Viru maakohtus peale Jakobsoni ja Andrejevi veel kuus süüalust, eri ettevõtetega seotud meest, kes kõik altkäemaksude andmise, võtmise või vahendamisega seotud.

Kuritegelik skeem oli kapo jälgimise all juba pikemat aega ning tõendid nii veenvad, et kõik kaheksa süüdistatavat nõustusid prokuröri pakutud kokkuleppemenetlusega.

Jakobsonile ja Andrejevile taotles prokurör Kalmer Kask kummalegi vangistust. Jakobsonile 3 aastat ja 5 kuud, millest 8 kuud tuleb istuda reaalselt, ülejäänud tingimisi 3 aasta pikkuse katseajaga. Andrejevile küsis Kask aga 3 aasta ja 1 kuu pikkuse vangistuse, millest ta peaks ära istuma 6 kuud, ülejäänud aga samuti tingimisi 3aastase katseajaga.

Lisaks sellele näeb kokkulepe ette, et Jakobsonilt konfiskeeritakse tema pangakontodel olev raha ning ka sularaha – kokku ligi 40 000 eurot. Kase sõnul on tegemist siin nii kuritegeliku tulu kui ka laiendatud vara konfiskeerimisega. Andrejevilt soovib aga prokurör konfiskeerida 5900 eurot altkäemaksuna saadud raha, lisaks veel tema pangakontolt üle 1000 euro. Peale selle peavad mõlemad mehed tasuma advokaadikulud ning süüdimõistva otsusega kaasneva sundraha, kumbki ligi 900 eurot.

Kahetses tehtut

Ettevõtjad, kes altkäemaksu andmistega seotud olid, said kas rahalise karistuse või tigimisi vangistuse. Neist Ida-Virumaal tuntuim on Kohtla-Järvel tegutseva Remeksi Keskus ASi juht Vladimir Pupkevitš, kellele esitati samuti süüdistus altkäemaksu andmises, ning prokurör küsis talle 1 aasta ja 1 kuu tingimisi vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga.

Pupkevitš oli eile ka ainus kaheksast kohtualusest, kes kasutas oma õigust viimasele sõnale: “Kahetsen ja tunnistan täielikult oma tegu. Minule on see elu tragöödia ning ma ei unusta seda elu lõpuni. Püüan mitte kunagi mitte midagi sellist enam teha.”

Sama kriminaalasja raames olid uurimise all veel kolm ettevõtjat, kelle suhtes kriminaalmenetlus prokuröri taotlusel lõpetati avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Nimelt tegid need ettevõtjad teadvalt kõrgendatud hinnapakkumisi, kuna neil paluti seda teha, et võitjaks osutuksid väljavalitud. Prokuröri sõnul ei saanud need ärimehed sellest isiklikku kasu.

Kohus teeb oma otsuse kokkulepete kinnitamise või sellest keeldumise kohta teatavaks 6. juunil.