Ausa Ettevõtluse Võrgustik

Korruptsioon kui ebaaus ja omakasuline tegutsemine võib esineda igal elualal. Sellest ei ole vaba ka ärisektor. Maailma Majandusfoorumi hinnangul tõstab korruptsioon ärikulusid 10%. Järjest olulisem on ühendada Eesti ettevõtete jõud ning saata kogu ärisektorile ning tervele ühiskonnale jõuline korruptsioonivastane sõnum. Ausa Ettevõtluse Võrgustikuga liitunud ettevõtted jagavad Transparency Internationali (TI) visiooni: “Maailm, kus valitsus, poliitika, ettevõtlus, kodanikuühiskond ja inimeste igapäev on korruptsioonist vaba”.

Ausa Ettevõtluse Võrgustikud (Business Integrity Forum) toimivad edukalt ettevõtete korruptsioonivastase koostöö platvormina Prantsusmaal, Suurbritannias, Itaalias ja Rootsis. Võrgustik pakub liitunud ettevõtetele arutlemise, infojagamise, kogemuste saamise ning poliitikakujundamise võimalusi.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti loodab, et kõik võrgustikuga liituvad ettevõtted seavad oma eesmärgiks korruptsiooniennetusstandardite loomise ning võtavad kasutusele tõhusad korruptsiooniennetuse meetmed.

Võrgustiku liikmetena toetavad ettevõtted ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE) püüdluseid korruptsiooni vähendamiseks ühiskonnas ja tegutsevad läbipaistva ja eetilise ärikeskkonna loomise nimel.

Võrgustikuga ühinedes ettevõte:

●      On eeskujuks ausas äritegevuses

●      Järgib eetilise äri ja läbipaistvuse põhimõtteid 

●      Saab võimaluse õppida (välis)ekspertidelt ja kolleegidelt ausa äri parimaid praktikaid

●      Räägib riigi tasandil kaasa ausa ettevõtluse poliitikakujundamisel

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liikmetel on ligipääs ühingu Korruptsioonivaba Eesti rahvusvahelisele kontaktvõrgule. Võrgustiku kohtumised toimuvad regulaarselt ning tegevuse jätkusuutlikkuse tagab liikmete panustamine. Võrgustiku tegevust hoitakse üleval liikmemaksudest.

 

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liikmed (jaanuar 2019)

AS Eesti Post

AS Eesti Raudtee

Johnson & Johnson AB Eesti Filiaal (liikmelisus peatatud)

 

KONTAKT

Erkka Jaakkola 

KVE juhatuse esimees                                                                                      

info@transparency.ee

 

Carina Paju

KVE tegevjuht

carina.paju@transparency.ee