September 2011

Käesolev uudiskiri võtab kokku sooja suve peamised sündmused korruptsioonivastases tegevuses

Ühingus toimunud

 

Uus käsiraamat aitab ettevõtetel korruptsiooni vältida

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt koostatud Eesti erasektori korruptsiooni ennetamise käsiraamat annab ettevõtetele suuniseid, kuidas igapäevases äritegevuses korruptsiooni vältida.

Ajakirjanikele valmis käsiraamat huvide konflikti vältimiseks

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat,  mis pakub ajakirjanikele praktilist abi  igapäevatöös huvide konflikti olukordade tuvastamisel ning lahendamisel.

Ühingu kontor on kolinud!

Kolisime, et oleks rohkem ruumi korruptsiooniga võitlemiseks

 

Transparency Internationalist

Uuring näitab. et poliitilise tahte puudumine takistab tõhusat korruptsioonivastast tegevust Albaanias, Kosovos, Makedoonias ning Türgis

Hiljutise uuringu tulemusel selgus, et mitmetes Euroopa Liidu praegustes ning tulevastes kandidaatriikides pärsib poliitiline tahtepuudus korruptsioonivastast tegevust märgatavalt.

TI-l on valminud strateegia järgmiseks viieks aastaks

Vastvalminud strateegia määrab olulisemad rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise tegevussuunad ning kuus prioriteetset valdkonda järgmiseks viieks aastaks.

TI on võtnud sihikule korruptsiooni ning inimkaubanduse vaheliste sidemete lõhkumise

Korruptsioon võimaldab kuritegelikel rühmitustel arendada miljoneid inimesi puudutavat rahvusvahelist inimkaubandust, mille tõkestamisel TI oma panust anda püüab.

Teised korruptsioonist

 

Erakondade kontrolli komisjon tõdes suuri võlgnevusi

Erakondadel on siiani püsivad võlgnevused 2007-2011 aasta valimisperioodidest, leidis Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon

Korruptsioon – kelle mure?

Minister Kristen Michal kirjutas 11. juuli Õhtulehes korruptsioonivastase võitluse oluorrast ja tulevikust.