Juuni 2011

Ühingus toimunud

 

Ühingu esindajad osalesid Transparency Internationali regionaalsel aastakoosolekul Rumeenias

31. maist 5. juunini toimus Rumeenia väikelinnas Sibius Transparency Internationali Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni aastakoosolek. Kohal oli rohkem kui 100 inimest enamustest regiooni esindustest.

Toimus ajakirjanduseetika teemaline arutelu

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsus ajakirjanikke 27. mail võtma osa ajakirjaniku huvide konflikti teemalisest arutelust.

Läbipaistvuse mitu palet Georgias

Mai keskel osales Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Avatud Eesti Fondi (AEF) poolt korraldatud visiidil Georgiasse, mille käigus toimus kogemuste vahetamine läbipaistvate valimiste korraldamise osas. Nähtust-kuuldust kirjutab Asso AEF-i blogis.

Eesti pingutused piiriülese korruptsiooni tõkestamisel pole olnud piisavad

Korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraportist nähtub, et 37-st liikmesriigist 21 on pööranud ebapiisavat või vähest tähelepanu konventsiooni rakendamisele viimase aasta jooksul, teiste hulgas ka Eesti.

Korruptsioonivaba Eesti: majandushuvide deklaratsioonid ei täida hetkel oma eesmärki

Kavandatavate korruptsioonivastase seaduse muudatustega vähendatakse nende ametnike hulka, kes peavad majanduslike huvide deklaratsioone esitama, samuti muudetakse deklaratsiooni küsimustikku. Postimees küsis kommentaari Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii'lt.

 

Transparency Internationalist

TI: FIFA vajab kiiret reformimist

Jalgpall on miljardite fännidega maailma kõige populaarsem spordiala, olles üks olulisemaid viise levitamaks teavet ausatest reeglites kinnipidamisest ja austusest teiste inimeste suhtes. See paneb maailma jalgpalli peakorraldaja FIFA õlule kohustuse olla eeskujuks ja tegutseda oma juhtkonnaga seotud korrputsiooniskandaali lahendamisel kiiresti ning läbipaistvalt.

TI annab olulisi soovitusi kodanike turvalisuse tõstmiseks Ameerikas

Kodanikuühiskonna esindajad arutlevad, kuidas saab läbipaistvus olla oluliseks teguriks kodanike turvalisuse tõstmisel.

Saksamaa on üks kolmest G20-maast, mis ei ole ratifitseerinud ÜRO korruptsioonivastast konventsiooni

TI Saksamaa tegevjuht Christian Humborg kirjutab oma blogis põhjustest, miks on Saksamaa korruptsiooni vastu võitlemisel üks mahajääjatest.

Teised korruptsioonist

Euroopa Komisjon tõhustab võitlust korruptsiooniga

Korrutsioonivastase võitluse jälgimiseks ja hindamiseks hakkab Euroopa Komisjon alates 2013. aastast üle aasta välja andma korruptsioonivastase võitluse aruannet. Selles kirjeldatakse valdkonna suundumusi ja kõrvaldamist vajavaid puudusi ning hõlbustatakse üksteise kogemustest õppimist ja hea tava vahetamist.

Eesti parlamendiliikmed vaatlesid valimisi Makedoonia Vabariigis

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Väino Linde ja Juku-Kalle Raid kuulusid 47-liikmelisse vaatlejate delegatsiooni, mis koos ligi 200 lühiajalise vaatlejaga OSCE osalejamaadest jälgis hääletusprotseduure 5. juunil toimunud Makedoonia Vabariigi parlamendivalimistel.

Justiitsministeerium algatas taas korruptsioonivastase seaduse

Justiitsministeerium saatis 16. mail uuesti kooskõlastusringile eelmise riigikogu koosseisu poolt lõpuni menetlemata jäänud korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis peaks suurendama avaliku sektori läbipaistvust ning parandama huvide deklareerimise süsteemi.

Uus käsiraamat aitab ametnikel huvide konflikte vältida

Justiitsministeerium ja Rahandusministeerium esitlesid maikuu viimasel päeval huvide konflikti vältimise käsiraamatut, mille eesmärgiks on aidata nii ametnikel kui nendega suhtlevatel inimestel ära tunda võimalikke huvide konflikti olukordi ja anda soovitusi nende lahendamiseks.