Detsember 2011

Täna, 9. detsembril, on rahvusvaheline korruptsioonivastane päev. Seoses sellega kutsume kõiki üles: hoiame silma peal korruptsiooniohtudel, reageerime võimalikele korruptsioonijuhtudele! Täna kuulutame välja ka keskkoolinoortele suunatud korruptsiooniteemalise esseevõistluse.

Ühingus toimunud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub noorte esseevõistlusele

Täna,  rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval,  kuulutab ühing Korruptsioonivaba Eesti välja esseekonkursi koolinoortele, et kutsuda õpilasi üles kaasa mõtlema  korruptsiooni ohtudest. 

Muudetud erakonnaseadus näitab seadusandja nõrkust

Erakonnaseaduse muudatuste kõige halvemaks seaduseks valimine kinnitab, et poliitilist korruptsiooni  tõhusalt ennetamata pole võimalik tagada muude seaduste vastuvõtmist kooskõlas Hea Õigusloome Tavaga.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus leiab, et 30. novembril avalikuks tulnud nn elamislubade skandaali asjaolud vajavad täiendavat selgitamist ja seda eelkõige küsimuses, milline on olnud poliitikute roll ettevõtluse eesmärgil Eesti elamisluba taotlenud isikutele elamislubade väljastamisel.

KORRUPTSIOONITAJUMISE INDEKS 2011

Eesti korruptsioonitajumise indeksi paranemiseks peaks poliitiline  huvi olema märgatavalt suurem.

Toimus Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaud

17. novembril toimus Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaud.

 

 

Transparency Internationalist

Transparency International kordab oma üleskutset FIFA-le, et viimane tegeleks oma minevikus esinenud skandaalide uurimisega

Transparency International meenutas FIFA-le oma seisukohti nende äsja loodud hea juhtimistava komitee osas. Transparency International leiab, et komitee ei tohi koosneda inimestest, kes on minevikus olnud FIFA palgal. Samuti peab komitee omama mandaati minevikus toimunud skandaalide uurimiseks.

2011. aasta - kriis valitsemistavas 

Korruptsioon on jätkuvalt tõsine probleem paljudes riikides. 2011. aasta korruptsioonitajumise indeks peegeldab teatud valitsuste läbikukkumist oma kodanike korruptsiooni eest kaitsmisel.

 

Teised korruptsioonist

Euroopa Parlamendi saadikud võtsid vastu oma eetikakoodeksi, Euroopa Parlament 01.12.2011

Eetikakoodeks sätestab põhimõtted ja reeglid, mida parlamendisaadikud peavad järgima oma kokkupuudetes parlamendiväliste huvigruppidega, vältimaks huvidekonflikte.

ERJK käsitles puudujääke erakondade rahastamise aruandluses, Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjon 02.11.2011

Toimus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) istung, kus vaadati üle võimalikud ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks erakondade rahastamise aruandlust puudutavas osas ning käsitleti erakondade rahastamise aruandlustes esinevaid puudujääke.