Aprill 2011

Hea lugeja! Sinu ees on ühingu Korruptsioonivaba Eesti e-uudiskiri, mis edaspidi hakkab ilmuma kord kuus, et hoida ühingu liikmeid, partnereid ja teisi korruptsiooniteemadest huvitatuid kursis selles vallas toimuvaga. Head sirvimist!

 Ühingus toimunud

 

Korruptsioonialane koolitusseminar ettevõtjatele

15. aprillil kell 9.30-13.00 toimub Tallinnas ettevõtjatele suunatud korruptsioonialane koolitusseminar.

 

Vaatlejate hinnangul jättis Riigikogu valimisel soovida jaoskonnakomisjonide ettevalmistus

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti valimiste vaatlejad ning Avatud Eesti Fondi vaatlejad välisriikidest hindasid Riigikogu valimiste läbiviimist positiivselt, aga kohalikud vaatlejad täheldasid ka mõningaid probleemkohti, selgus vaatlemistulemuste kokkuvõttest.

 

Ühingu tegevjuht osales Vabaühenduste Fondi õppereisil Norras

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii osales 9.-13. märtsil Vabaühenduste Fondi (VÜF) poolt korraldatud õppereisil Oslos.

 

Ühing moodustas projektide juurde nõuandvad kogud

Tegevustele laiema kandepinna andmiseks ning suurema korruptsioonialase ekspertiisi kaasamiseks moodustas ühing kahe projekti juurde nõuandvad kogud erinevate korruptsioonivastaste institutsioonide esindajatest.

 

Välisvaatlejad pidasid Riigikogu valimisi ausateks

Avatud Eesti Fondil 3.-8. märtsini külas viibinud 21 valimisvaatlejat Lätist, Slovakkiast, Moldovast, Armeeniast ja Gruusiast, kes valimispäeval koos Korruptsioonivaba Eesti kaudu registreerunud vabatahtlikega Eestimaal vaatlemas käisid, tõdesid, et siinsed valimised on heas mõttes igavad: valimispäeval märgati jaoskondades vaid üksikuid rikkumisi.

 

Transparency Internationalist

TI direktorite nõukogu võttis vastu resolutsiooni, nõudes rahvusvahelist tegevust ebaseaduslikult omandatud varade osas  

 

TI nõuab Euroopa Parlamendi liikmete altkäemaksuskandaalide uurimist

 

Transparency Internationali ja Amnesty Internationali ühisdeklaratsioon: Lähis-Idal ja Põhja-Aafrikal on võimalus teha lõpp inimõiguste rikkumisele ja korruptsioonile

Teised korruptsioonist

OECD poolt hiljuti avaldatud trükis keskendub majanduslike huvide deklaratsioonidele

Rahvusvaheline majanduskoostöö ja arengu organisatsioon OECD on avalikustanud uue trükise seeriast "Fighting corruption in Eastern Europe and Central Asia". Käesolev raport võtab vaatluse alla avalike teenistujate majanduslike huvide deklaratsioonid kui tõhusa korruptsioonivastase tööriista

Toimus ettevõtjate seminar "Riigihanked ja aus äritegevus"

Justiitsministeeriumi eestvedamisel toimus järjekorras juba kolmas seminar erasektorile suunatud sarjast "Aus äritegevus". Seminarisarja korraldab justiitsministeerium koos Kaubandus-Tööstuskoja ja MTÜga Korruptsioonivaba Eesti