Uudised

Märksõnad:

15.12
2011

Avalik kiri Riigikogu liikmetele (09.12.2011) Lisatud SDE fraktsiooni vastus! Lisatud Reformierakonna fraktsiooni vastus!

 

Lugupeetud Riigikogu fraktsioonide esimehed ja liikmed!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) pöördub Teie poole ettepanekuga, et Riigikogu rakendaks senisest rohkem enesekontrolli ja koostaks Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi.

09.12
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub NOORTE ESSEEVÕISTLUSELE

 

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval,  kuulutas ühing Korruptsioonivaba Eesti välja esseekonkursi koolinoortele, et kutsuda õpilasi  üles kaasa mõtlema  korruptsiooni ohtudest. 

Esseekonkursiga  soovib ühing Korruptsioonivaba Eesti muuta korruptsioonialase arutelu aktiivsemaks ka noorte seas. Peame  oluliseks, et eetilist käitumist hakataks teadvustama võimalikult varakult ning tauniv suhtumine korruptsiooni kujuneks enne, kui asutakse esimesele töökohale.

06.12
2011

Muudetud erakonnaseadus näitab seadusandja nõrkust

 

Erakonnaseaduse muudatuste kõige halvemaks seaduseks valimine kinnitab, et poliitilist korruptsiooni  tõhusalt ennetamata pole võimalik tagada muude seaduste vastuvõtmist kooskõlas Hea Õigusloome Tavaga.  

02.12
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele 

01.12
2011

Korruptsioonitajumise indeks 2011

 

Eesti korruptsioonitajumise indeksi paranemiseks peaks poliitiline  huvi olema märgatavalt suurem

Täna avalikustatud 2011. aasta rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi tulemus 6,4 palli paigutab Eesti riikide pingereas 29. kohale, mis sisuliselt tähendab, et Eesti korruptsioonitajumise indeks on püsinud muutumatuna alates 2005. aastast, mil Eesti sai hinnanguks samuti 6,4 palli.

29.11
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi

 

1. detsembril tutvustab ühing Korruptsioonivaba Eesti 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi. Eesti käesoleva aasta koht riikide pingereas selgub Transparency Internationali poolt koostatava indeksi põhjal.  

18.11
2011

Toimus Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaud

 

Eile, 17. novembril toimus Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaud.

Ümarlaud oli osa suuremast projektist, mille käigus uuritakse Eesti võimekust korruptsiooni ennetamisel. Laiapõhjalisel ümarlaual osalesid eksperdid erinevatest valdkondadest ning toimus arutelu uuringu esialgsete tulemuste üle.

02.11
2011

Kõige tõenäolisemad altkäemaksu andjad on Venemaa ettevõtted

Täna, 2. novembril rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali poolt avalikustatud altkäemaksuandjate indeksi järgi on Venemaa ja Hiina päritolu ettevõtjate puhul risk altkäemaksu maksmiseks välismaal kõige suurem.

Altkäemaksuandjate indeks reastab 28 juhtivat majandusriiki lähtuvalt nende riikide ettevõtete valmisolekust anda välismaal tegutsedes meelehead. Indeksi koostamisel küsitleti erasektori tippjuhte 30 riigis, et teada saada nende kogemusi äritegemisel erinevate riikide esindajatega.

17.10
2011

Koolitusseminarid teemal "Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses"

 

Lugupeetud kohaliku omavalitsuse esindaja!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Teid koolitusseminarile „Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses“, mille eesmärgiks on pakkuda praktilisi juhised korruptsiooni äratundmiseks ning ennetamiseks.  Koolitused toimuvad 9. novembril Tartus kell 9.50.-13.50,23. novembril Jõhvis kell 9.50-13.50, 7. detsembril Pärnus kell 9.50-13.50 ning 20. jaanuaril Tallinnas kell 9.50-13.50.

Koolitusele ootame eelkõige vallavanemaid, abivallavanemaid, vallasekretäre, volikogu esimehi ning revisjonikomisjoni esimehi.

12.10
2011

Septembris-oktoobris käsil

 

Kiire ülevaade ühingu tegevustest septembris-oktoobris: 

10.10
2011

Ühingu esindajad kohtusid Riigikogu korruptsioonikomisjoni liikmetega

 

Ühingu juhatuse liikmed Jaanus Tehver ja Tarmu Tammerk ning tegevjuht Asso Prii osalesid 10.10.2011 Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni koosolekul. 

Päevakorras olid ühingu käesoleva hetke tegevussuunad, sealhulgas korruptsiooniohtude ennetamine ajakirjanike töös ning arutelu teemal „Mõjuvõimuga kauplemine era- ja avalikus sektoris“. 

22.08
2011

Ühingu kontor on kolinud!

 

Seoses suurenenud vajadustega on ühingu Korruptsioonivaba Eesti kontor kolinud uuele aadressile Lootsi 11, 10151 Tallinn.

Kohalesaamisjuhised ning vastava kaardilingi leiab siit.

06.07
2011

Ühingu esindaja osales ettekandega OSCE seminaril Viinis, Austrias

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii osales Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kutsel  5. juulil Viinis toimunud seminaril "Teel Marrakeshi: kodanikuühiskonna roll korruptsiooniga võitlemisel", kus kirjeldas ühingu panust korruptsioonivastasesse võitlusse Eestis.

Seminar tõi kokku ligi 100 OSCE liikmesriikide, kodanikuühenduste ning Euroopa Liidu institutsioonide esindajat.

Rohkem infot seminari kohta leiab siit

06.06
2011

Ühingu esindajad osalesid Transparency Internationali regionaalsel aastakoosolekul Rumeenias

 

31. maist 5. juunini toimus Rumeenia väikelinnas Sibius Transparency Internationali Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni aastakoosolek. Kohal oli rohkem kui 100 inimest enamikust regiooni esindustest.

Peamisteks arutelu teemadeks olid koostöövõimalused ja ühised pingutused korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisel ja korruptsiooni ennetamisel. Räägiti uutest tehnilistest ja sisulistest lahendustest ning vahetati kogemusi juba tehtud ja plaanitavatest tegevustest.

Eestit esindasid Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii ja projektijuht Kalle Uusmaa.

30.05
2011

Läbipaistvuse mitu palet Georgias

 

Mai keskel osales Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Avatud Eesti Fondi (AEF) poolt korraldatud visiidil Georgiasse, mille käigus toimus kogemuste vahetamine läbipaistvate valimiste korraldamise osas. Nähtust-kuuldust kirjutab Asso AEF-i blogis.

30.05
2011

Toimus ajakirjanduseetika teemaline arutelu

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsus ajakirjanikke 27. mail võtma osa ajakirjaniku huvide konflikti teemalisest arutelust.

25.05
2011
Pressiteade

Eesti pingutused piiriülese korruptsiooni tõkestamisel pole olnud piisavad

Korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraportist nähtub, et 37-st liikmesriigist 21 on pööranud ebapiisavat või vähest tähelepanu konventsiooni rakendamisele viimase aasta jooksul, teiste hulgas ka Eesti.

18.05
2011

Korruptsioonivaba Eesti: majandushuvide deklaratsioonid ei täida hetkel oma eesmärki

Kavandatavate korruptsioonivastase seaduse muudatustega vähendatakse nende ametnike hulka, kes peavad majanduslike huvide deklaratsioone esitama, samuti muudetakse deklaratsiooni küsimustikku. Postimees küsis kommentaari Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii'lt.

Asso Prii pidas korruptsioonivastases võitluses majanduslike huvide deklareerimisest suuremaks probleemiks asutuste madalat võimekust kontrollida, et ametnikud igapäevaste ülesannete täitmisel huvide konflikti ei satuks.

Lehed