Uudised

Märksõnad:

06.06
2012

Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuring 2012

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud korruptsioonivastase võimekuse uuring näitab, et Eesti korruptsiooniennetusele suunatud süsteemis on nõrkusi, mis kahandavad oluliselt riigi korruptsioonivastast võimekust. 

05.06
2012

Ühingu esindajad kohtusid GRECO ekspertidega

Ühingu juhatuse esimees Jaanus Tehver ning tegevjuht Asso Prii kohtusid ekspertidega Euroopa Nõukogu juures asuvast korruptsioonivastaste riikide ühendusest GRECO. Neljanda hindamisvooru eesmärgiks on hinnata riikide korruptsiooniriske seoses parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröridega. Hindamisaruande põhjal teeb GRECO liikmesriikidele soovitusi korruptsiooniriskide ennetamiseks.

04.06
2012

Kolmapäeval avalikustatakse Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuring

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Eesti ühiskondlike institutsioonide korruptsioonivastast võimekust hinnanud uuringu avalikustamisele kolmapäeval, 6. juunil kl 13-15 Tallinnas Nordic Hotell Foorumis, Viru väljak 3.

Korruptsioonivaba Eesti on 2010. aastast viinud läbi Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringut, mille eesmärk on selgitada välja erinevate institutsioonide võimalused korruptsiooniga tulemuslikult võitlemiseks. Uuring on osa 25 riiki hõlmavast rahvusvahelisest projektist.

17.05
2012

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek

16.05.2012 toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek, millest võtsid osa ka väliskülalised Transparency Internationali sekretariaadist.
 
15.05
2012

Ühing: Erakondade rahastamist tuleks käsitleda tervikuna

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et  uue nimega Maailmavaate Sihtasutuste loomise ideed ei tohiks sellisel kujul üldse lauale panna, vaid kogu erakondade rahastamissüsteem tuleks läbi töötada tervikuna.

02.05
2012

Erakondade rahastamisest ja poliitilisest kultuurist meil ja mujal

 

Aprilli alguses viibisid ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii ning projektijuht Käärt Kaljuvee Stefan Batory Fondi kutsel ning Avatud Eesti Fondi toetusel Poolas Varssavis, et arutada koostööpartneritega endisest idabloki riikidest (Armeeniast, Tšehhist, Gruusiast, Moldovast, Mongooliast ning Poolast) erakondade rahastamise teemadel.

27.04
2012

Loe ühingu soovitusi Riigikogule eetikakoodeksi osas!

10. aprillil vastas ühing Riigikogu fraktsioonide poolt tõstatatud küsimustele ning kõhklustele seoses eetikakoodeksi loomisega ning tegi omapoolsed soovitused koodeksi sisu osas. 

Loe soovitusi siit!

10.04
2012

Ühingu esindajad jagasid ja hankisid kogemust välismaal

Ühingu esindajad osalesid 29.-30. märtsini Leedus toimunud Transparency Works 2012 konverentsil ja 3.-5. aprillilni Poolas toimunud erakondade rahastamise teemalisel koostöökohtumisel.

17.03
2012

Ühing: poliitikute eetiliselt kaheldavat käitumist aitab ohjata eetikakoodeks

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et kõrgete poliitikute küsitavale käitumisele on avalikkusel selgem hinnangut anda, kui oleks olemas Riigikogu liikmete  eetikakoodeks.

Viimasel ajal arutleu tekitanud parlamendiliikme võimalik sekkumine kohaliku tasandi võimuvaidlusesse või saadiku eetiliselt kaheldav äritegevus on näited valdkondadest, kus sageli viidatakse sellele, et seaduserikkumsit ei ole tuvastatud, aga avalikkusele jääb mulje vastuvõetamatust käitumisest.

10.03
2012

Uued projektid

Lisaks igapäevastele tegevustele on käivitunud või käivitumas mitmeid uusi projekte. Loe lähemalt.

02.03
2012

Kohalikud omavalitsused saavad korruptsiooniriskide käsiraamatu

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat kohalikele omavalitsustele, mis annab ülevaate korruptsiooniriskidest ning kirjeldab parimaid praktikaid nende ennetamisel.

28.02
2012

Selgunud on ühingu Korruptsioonivaba Eesti noorte esseekonkursi võitjad

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti selgitas välja koolinoortele suunatud korruptsiooniteemalise esseekonkursi võitjad. 

Esimese koha võitis Merilin Jürjo Tallinna Prantsuse Lütseumist, teise koha Heiki Ojasild Hugo Treffneri Gümnaasiumist ning kolmanda koha Rainer Loopere Saku Gümnaasiumist.

Lisaks märgib ühing ära Paide Ühisgümnaasiumi õpilase Epp-Kadi Ivaski essee ning Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase Tuuli Lõhmuse essee.

Konkursile laekus kokku 52 tööd erinevatest koolidest.

14.02
2012

Eesti kogemust Leedu meediale

Ühingu juhatuse liige Tarmu Tammerk osales 20. jaanuaril 2012 Vilniuses Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu LRT konverentsil, et tutvustada Eesti kogemust avaliku ringhäälingu arendamisel.

31.01
2012

Ühing Korruptsioonivaba Eesti koolitas kohalike omavalitsuste esindajaid

Novembrist kuni jaanuarini väldanud koolitusseminaride raames koolitas ühing ametnikke ligi pooltest omavalitsustest – kokku osalesid koolitustel 99 erineva omavalitsuse esindajad. 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti koordineeritud ja korraldatud koolituste seeria oli osa laiemast projektist kohalike omavalitsustega, mida ajendas soov soodustada läbipaistvamat valitsemist ning tõhustada vastuseisu potentsiaalsetele korruptsiooniilmingutele Eestis. 

17.01
2012

Ühingu esindajad arutasid Riigikogu korruptsioonivastase komisjoniga eetikakoodeksit

Ühingu juhatuse liikmed Jaanus Tehver ning Tarmu Tammerk ja tegevjuht Asso Prii osalesid Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni 16.01 istungil. Arutluse all olid 2. detsembril avalikustatud korruptsioonitajumise indeksi tulemused ja ühingu järeldused ning Riigikogu liikmete eetikakoodeks. 
 
13.01
2012

Kolm fraktsiooni ei ole veel otsustanud Riigikogu eetikakoodeksi osas

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus on saanud vaid Riigikogu SDE fraktsiooni positiivse vastuse üleskutsele parlamendierakondadele asuda välja töötama Riigikogu liikmete käitumiskoodeksit.

15.12
2011

Ühing ootab fraktsioonide seisukohti Riigikogu eetikakoodeksi osas

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus on saatnud Riigikogu fraktsioonide esimeestele ning juhatusele  pöördumise, kutsudes parlamendierakondi  üles looma  Riigikogu liikmete käitumiskoodeksit.

15.12
2011

Avalik kiri Riigikogu liikmetele (09.12.2011) Lisatud SDE fraktsiooni vastus! Lisatud Reformierakonna fraktsiooni vastus!

 

Lugupeetud Riigikogu fraktsioonide esimehed ja liikmed!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) pöördub Teie poole ettepanekuga, et Riigikogu rakendaks senisest rohkem enesekontrolli ja koostaks Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi.

09.12
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub NOORTE ESSEEVÕISTLUSELE

 

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval,  kuulutas ühing Korruptsioonivaba Eesti välja esseekonkursi koolinoortele, et kutsuda õpilasi  üles kaasa mõtlema  korruptsiooni ohtudest. 

Esseekonkursiga  soovib ühing Korruptsioonivaba Eesti muuta korruptsioonialase arutelu aktiivsemaks ka noorte seas. Peame  oluliseks, et eetilist käitumist hakataks teadvustama võimalikult varakult ning tauniv suhtumine korruptsiooni kujuneks enne, kui asutakse esimesele töökohale.

06.12
2011

Muudetud erakonnaseadus näitab seadusandja nõrkust

 

Erakonnaseaduse muudatuste kõige halvemaks seaduseks valimine kinnitab, et poliitilist korruptsiooni  tõhusalt ennetamata pole võimalik tagada muude seaduste vastuvõtmist kooskõlas Hea Õigusloome Tavaga.  

Lehed