Uudised

Märksõnad:

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

16.10
2007

Kohtumine Montenegro parlamendisaadikutega

28.septembril kohtus ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Agu Laius Montenegro Vabariigi parlamendisaadikutega, et selgitada Eesti korruptsioonivastast tegevust. Kohtumisel arutati korrruptsiooniilminguid ja nende vastu võitlemise võimalusi mõlemas riigis. Üheks oluliseks teemaks oli kodanikeühenduste osalemine korruptsioonivastases tegevuses. Agu Laius tutvustas ühingu Korruptsioonivaba Eesti kui Eestis ainsa ainult korruptsioonitemaatikaga tegeleva ühingu tööprintsiipe ja ühingu põhimõtteid.

26.09
2007

Eesti langes korruptsioonitajumise tabelis

26. september 2007. Eesti langes rahvusvahelises korruptsioonitajumise indeksi tabelis nelja koha võrra, selgus täna avalikustatud korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International 2007. aasta andmetest. Eesti langes eelmise aasta 24. kohalt 28. kohale, kusjuures korruptsiooniindeks halvenes 6,5 pallile. Eelmisel aastal oli Eesti tulemuseks 6,7 palli, mis on olnud kõigi aegade parim näitaja. Kümme palli saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riik on täiesti korrumpeerunud.

21.09
2007

Selgub Eesti koht korruptsioonitajumise tabelis

26. septembril kl 11 avalikustab ühing Korruptsioonivaba Eesti iga-aastase rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi. Transparency International'i koostatavast indeksist saame teada Eesti koha 2007.a.korruptsioonitajumise pingereas. Olete oodatud korruptsioonitajumise indeksi avalikustamisele 26. septembril kl 11 Tallinnas hotelli Metropol (Roseni 13; sadama lähedal Rotermanni kvartalis, Mere pst ääres) konverentsisaalis Major (6. korrusel). Pressikonverentsil kommenteerivad indeksit ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk ja ühingu juhatuse liige Agu Laius.

23.08
2007

KVE hakkab osalema uue korruptsioonivastase strateegia loomises

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on kutsutud osalema uue riikliku korruptsioonivastase strateegia koostamisel aastaiks 2008-2012, mida korraldab justiitsministeerium. Strateegia meetmed peaksid aitama ennetada ning vähendada korruptsiooni erinevates eluvaldkondades ning tõsta inimeste teadlikkust korruptsioonist. Strateegia eesmärk on lisaks avaliku sektori korruptsioonile võidelda ka erasektori korruptsiooniga, mis peaks tõstma Eesti inimeste usaldust poliitilistesse institutsioonidesse, aga ka Eesti mainet rahvusvahelistes organisatsioonides.

22.08
2007

Põhja prefektuur avas korruptsiooniennetusprojekti

22. augustil avati siseministeeriumi sinises saalis Põhja Politseiprefektuuri juhitav üleriigiline korruptsiooniennetusprojekt "Võitlus korruptsiooni vastu kohalikes omavalitsustes", kus kaasa löövad ka Jaan Tõnissoni Instituut ja ühing Korruptsioonivaba Eesti. Euroopa liidu poolt rahastatud projekti põhieesmärgiks on korruptsioonijuhtumeid uurivate ametnike kompetentsi ning kohalike omavalitsuste töötajate korruptsioonialase teadlikkuse suurendamine. Lisaks plaanitakse projekti käigus välja töötada korruptsiooni tajumise indeks kohalikes omavalitsustes.

20.07
2007

Kasiinoreisi afäär näitab huvide konflikti nõrka tajumist

Riigikogu liikme Margus Tsahkna kasiinoreis Varssavisse on näide huvide konflikti ebapiisavast tajumisest Eestis.

13.07
2007

Kommentaar Ärma turismitalu ja presidendi seoste kohta 13. juuli 2007

Kommenteerides ajakirjanduses esitatud kriitikat president Ilvese ja Ärma turismitalu seoste kohta, ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk: “President on Eestis ilma suurema praktilise võimuta esindusisik. Seetõttu peab ta erilise hoolega jälgima, et tema käitumine annaks ühiskonnale moraalset eeskuju. Ärma talu reklaamimagnetiks on ennekõike talu seotus vabariigi presidendiga. Sellise seose kasutamine ärilistel eesmärkidel on aga ebaväärikas ning viitab korruptsioonile. Ametiisik ei tohi ametikohta ära kasutades isiklikku tulu taotleda.

12.07
2007

Korruptsioonivaba Eesti võtab tööle tegevjuhi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti võtab tööle tegevjuhi asukohaga Tallinna kesklinnas.

27.06
2007

Kas Eesti ettevõtted vajavad kirjalikult vormistatud häid äritavasid?

Juuni alguses toimunud ümarlaua “Ärieetikaga korruptsiooni vastu” järjena kavatseb ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) jätkata avalikke arutelusid, kas Eesti ettevõtted vajavad kirjalikult vastu võetud häid äritavasid.

08.06
2007

Riigikogu hüvitiste plaan tuleb täielikult ringi teha

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tervitab riigikogu kavatsust mitte rakendada parlamendisaadikute hüvitiste uut korda praeguse riigikogu koosseisu jaoks, ent väljapakutud süsteem on endiselt vastuvõetamatu, kuna rikub avaliku raha kasutamise läbipaistvuse printsiipi.

04.06
2007

Ümarlaud ärieetikast

"Korruptsiooni mõtestamine erasektoris on maailmas suhteliselt uus nähtus," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE) juhatuse esimees Tarmu Tammerk. "Mujal on korruptsiooni laiemale tõlgendusele tähelepanu pööratud ligi kümme aastat, aga Eestis on selleteemaline avalik arutelu sisuliselt olematu." Ümarlaua tulemuste põhjal soovib ühing kujundada oma edasisi tegevusi ja teadvustada ärieetika teema olulisust. "Ärieetikale vähese tähelepanu osutamine ja korruptsiooniilmingute eiramine võivad hakata pärssima Eesti innovaatilisust," ütles Tammerk.

03.06
2007

Riigikogu hüvitiste plaan on poliitiline korruptsioon

"Avaliku raha kasutamine peab olema avalik," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk. "Riigikogu plaanitav seadus viib meid eemale avaliku sektori läbipaistvusest. On kahetsusväärne, et seadusandja annab avatuse osas negatiivset eeskuju kogu ühiskonnale." Kuna riigikogu liikmed kasutavad seaduseelnõuga ära oma ametipositsiooni endale isiklike hüvede hankimiseks, on riigikogu liikme staatuse eelnõu tõlgendatav poliitilise korruptsioonina. "Üks korruptsiooni tunnuseid on oma ametikoha ärakasutamine isiklike hüvede hankimisel," ütles Tammerk.

31.05
2007

Eesti jagab kogemust Bakuus Euraasia korruptsionivastasel aastakoosolekul

"Eesti jaoks on tähtis saada otseinfot teiste riikide korruptsioonivastaste organisatsioonide edukatest sammudest korruptsiooni tõkestamisel," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk. "Kuigi Eesti on korruptsioonitajumise indeksi põhjal kõige vähemkorrumpeerunud Euroopa Liidu uus liikmesmaa, on meil õppida nii meist ees- kui tagapool olijatelt. Samuti on Eestil jagada oma positiivset kogemust endisele Nõukogude Liidu piirkonnale." 2006.a. andmetel asus Eesti maailma korruptsioonitajumise tabelis 24. kohal 163 riigi seas.

Korruptsioon ja ajakirjandus

2009. aastal läbi viidud uuringu "Läbipaistvus eesti ajakirjanduses" põhjal koostatud soovitused ajakirjanikele korruptsiooni ja huvide konflikti vältimiseks:

1. Ajakirjanik ei kajasta üldjuhul oma lähedaste, sõprade ja tuttavate tegemisi;

.
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond kutsuvad üles vaatlema 2011. aasta Riigikogu valimisi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub koostöös Avatud Eesti Fondiga üles registreeruma 2011. aasta Riigikogu valimiste vaatlejaks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse.

Kuluhüvitiste küsimuses hoiti ära poliitiline korruptsioon

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) tervitab riigikogu otsust, et kuluhüvitiste senine kord säilitati ning parlamendisaadik peab ka edaspidi esitama hüvitise saamiseks kuludokumendid.

Lehed