Uudised

Märksõnad:

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

18.01
2010

Toimub seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“

Justiitsministeerium ning Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad Eesti ettevõtjaid seminarile „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“

11.12
2009

Korruptsioonist teavitajad vajavad Eestis täiendavat kaitset

Korruptsioonist teavitajate kaitse peaks olema Eestis paremini korraldatud, et anda üks täiendav võimalus korruptsiooni tõrjumiseks, selgub ühingu Korruptsioonivaba Eesti rahvusvahelisest uuringust. „Eesti inimesed ei ole väga altid teatama seaduserikkumistest, kuna ühiskondlik suhtumine sellisesse teavitamisse on paraku negatiivne,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii.

09.12
2009

Toimub ümarlaud "Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis - hetkeolukord ning tulevikuväljavaated

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval Tallinnas, Olümpia konverentsikeskuses kell 11.45 – 15.00 ümarlaua „Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis – hetkeolukord ning tulevikuväljavaated“. Ümarlaual tutvustab ühing 2009. aastal läbi viidud korruptsioonist teavitajate kaitse uurimuse kokkuvõtteid. Korruptsioon on kuriteoliik, millel otseselt puudub kannatav pool.

27.11
2009

Ilmus uuring huvide konfliktist ajakirjanduses

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitles 24. novembril Tartus ja 27. novembril Tallinnas Eestis esmakordselt läbi viidud uuringut “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”. Uuringu viis läbi MTÜ Ajakirjanduse Uurimis- ja Koolituskeskus. Uuring teostati ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldamisel riikliku korruptsioonivastase strateegia meediaprojekti raames, mida rahastas justiitsministeerium.

22.11
2009

Millised on Eesti ajakirjanduse korruptsiooniohud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab järgmisel nädalal Tartus ja Tallinnas seminari, kus tutvustatakse Eestis esmakordselt läbi viidud uuringut “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”. Millised on Eesti ajakirjanduse korruptsiooniohud Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 22.11.2009 Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab järgmisel nädalal Tartus ja Tallinnas seminari, kus tutvustatakse Eestis esmakordselt läbi viidud uuringut “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”. Ajakirjanduseetika ja uuriva ajakirjanduse seminarid 24.

17.11
2009
Pressiteade

Eesti säilitas koha korruptsioonitajumise indeksi tabelis

Täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi põhjal säilitas Eesti sel aastal oma positsiooni võrreldes 2008. aastaga, paigutudes riikide arvestuses jätkuvalt 27. kohale.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 17.11.2009

Eesti säilitas  koha korruptsioonitajumise indeksi tabelis

13.11
2009
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti avalikustab 2009. aasta korruptsioonitajumise indeksi

17. novembril avalikustab ühing Korruptsioonivaba Eesti 2009. aasta korruptsioonitajumise indeksi enam kui 150 riigi kohta.

12.11
2009
Pressiteade

Seminar ajakirjanikele: korruptsioon ajakirjanduses ning uuriv ajakirjandus

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ajakirjanikke seminarile “Korruptsioon ja Eesti ajakirjandus”. Ajakirjanduseetikat ja uurivat ajakirjandust käsitlev seminar põhineb Eestis esmakordselt läbiviidud uuringul “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”.

06.11
2009
Pressiteade

Korruptsiooniasjades jääb puudu õigusselgusest, tuvastas uuring

Eesti kriminaalseadustes on korruptsiooni määratletud vastuoluliselt ning see ei soodusta selles valdkonnas valitsevat õigusselgust. Sellisele järeldusele jõudis ühing Korruptsioonivaba Eesti pärast kohtute korruptsiooniasjade analüüsi teostamist.
Korruptsioonivaba Eesti tegi analüüsi projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” raames.  

03.11
2009
Pressiteade

Selguvad kohtute korruptsiooniasjade analüüsi tulemused

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 4. novembril Tallinnas projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” teise etapi tulemusi. Ümarlaud toimub Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses kella 12-15.

Ümarlaual esitletakse ühingu poolt projekti raames koostatud analüüsi perioodil 2002-2009 Eesti kohtutes käsitletud korruptsioonijuhtumite kohta.
 

01.11
2009
Pressiteade

Ühing: valimisvaatlejad kogesid komisjonide tõrksust

Kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemisel osalenud vabatahtlikud suuri rikkumisi ei tuvastanud, aga kogesid mõnikord valimiskomisjonide tõrksat suhtumist, teatas ühing Korruptsioonivaba Eesti.

Enam kui 70 vabatahtlikku registreerus 18. oktoobril toimunud valimiste vaatlejaks ühingu  Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastase Võrgustiku kaudu.  Valimisprotseduure  vaadeldi peaaegu kõikides maakondades üle Eesti.

29.10
2009

Korruptsioonivaba Eesti: avaliku teenistuse eetikanõukogu saab aidata ka korruptsioonist teavitavaid ametnikke

Ühing Korruptsioonivaba Eesti toetab avaliku teenistuse eetikanõukogu asutamise eelnõud ning leiab, et nõukogust võiks olla kasu ka korruptsioonist teatanud ametnike kaitsmisel. “Kehtiva korruptsioonivastase seaduse järgi on ametiisik ning avalik teenistuja kohustatud talle teatavaks saanud korruptsioonijuhtumist teavitama oma ülemust või õiguskaitseorganeid,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii. „Samas ei ole selline ametnik kuidagimoodi kaitstud hilisema asutusesisese tagakiusamise eest“.

25.09
2009

Korruptsioonivastane ühing kutsub üles hakkama valimisvaatlejaks

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 25.09.2009 Korruptsioonivastane ühing kutsub üles hakkama valimisvaatlejaks Ühing Korruptsioonivaba Eesti asub registreerima kodanikke ja organisatsioone, kes soovivad olla 18. oktoobri valimistel vaatlejateks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. Valimiste vaatlemise võimalus inimeste jaoks alati eksisteerinud, kuid vaid vähesed on sellest teadlikud.

15.09
2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas kodanikuühendustele korruptsioonialase koolituspäeva

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt teisipäeval, 15. septembril korraldatud koolituspäev "Korruptsioon - mis see on?" oli suunatud kodanikuühenduste harimisele korruptsioonivaldkonnas, et tõsta nende korruptsiooniteadlikkust ning äratada neis huvi korruptsioonivastase võitluse vastu. "Elementaarsed teadmised korruptsioonist ning eetikast on igale kodanikuühendustele vajalikud, et nad suudaksid ära tunda korruptsiooniriske oma tegevusvaldkonnas ning neile adekvaatselt reageerida", ütles ühingu juhatuse liige Asso Prii.

03.09
2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastane Võrgustik kutsuvad üles vaatlema 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimisi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastane Võrgustik kutsuvad üles registreeruma 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlejaks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. Valimiste vaatlejate peamiseks ülesandeks on jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist, hoidudes samas valimiskomisjonide töö segamisest. Valimiste läbipaistev korraldamine on suureks eelduseks, et valijad saaksid oma tahet selgelt ning mõjutamata väljendada.

06.08
2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti jagas teadmisi Põlvas

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas 4. augustil Põlva Keskraamatukogus esimese regionaalse infopäeva kodanikeühendustele, kuhu olid eeskätt oodatud Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa mittetulundusühendused. Tihti jääb tavakodanikule arusaamatuks, mis see korruptsioon ikkagi on ning kuidas teda piiritleda. Ühingu juhatuse liige ning ühenduste võrgustiku projektijuht Asso Prii avas kuulajatele korruptsiooni mõiste ning rääkis erinevatest korruptsiooni avaldumisvormidest.

20.07
2009

Kodanikuühendused on oodatud korruptsioonivastast võrgustikku tutvustavale infopäevale

Head Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa kodanikeühendused! Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub teid osa võtma 4. augustil, kell 12.00 Põlva Keskraamatukogu saalis toimuvast infopäevast, kus tutvustatakse kodanikeühenduste korruptsioonivastast võrgustikku ning ühenduste võimalusi sellega liituda. Kavas: * ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab senist tegevust * Korruptsioon – mis see on? * Justiitsministeeriumi ettekanne riiklikust korruptsioonivastasest tegevusest – Mari-Liis Sööt * Kodanikeühenduste korruptsioonivastane võrgustik – kellele, miks ja milleks?

29.05
2009

Korruptsioonivastane võrgustik laieneb üle Eesti

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti loodud kodanikuühenduste korruptsioonivastane võrgustik kavatseb laieneda maakondadesse, et julgustada ka väiksemate kohtade inimesi tõstatama korruptsiooniküsimusi. Võrgustik, millega on kevade jooksul liitunud üle 30 kodanikuühenduse, on oma eesmärgiks seadnud liita kodanikuühendusi eri eluvaldkondadest ja Eesti piirkondadest, et üheskoos mõjusamalt seista vastu korruptsioonile.

11.05
2009

Korruptsioonivaba Eesti uuendas üldkoosolekul juhatust

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) pidas 7.mail üldkoosoleku, kus kinnitati 2008.a. aastaaruanne, kinnitati 2009.a. tegevuskava ja valiti uus juhatus. KVE juhatuse esimees Tarmu Tammerk ütles, et 2008.a. on olnud ühingule edukas. “Kunagi varem pole KVE suutnud edendada nii laiahaardelist tegevust nagu 2008.aastal,” ütles Tammerk. “Käsil on erinevaid valdkondi puudutavad korruptsioonivastased projektid, mis on saanud teoks tänu fondide tänuväärsele toetusele.” Edasises tegevuses tuleb rohkem rõhku panna tööle avalikkusega.

28.04
2009

Ärieetika konverentsil pakuti välja eetikakoodeksite alusdokumente mitmele majandussektorile

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt 24. aprillil korraldatud II Baltimaade-Põhjamaade ühiskonverentsil arututati, kuidas muuta korruptsioonivastast võitlust tõhusamaks ärieetika koodeksite abil. Ühing Eesti esitas konverentsil oma visiooni sektoripõhistest ärieetika koodeksitest Eestis apteegi-, ehitus- ja kinnisvarasektori näitel. Ühingu eesmärgiks on olla abiks heade äritavade fikseerimisel majandussektorite kaupa.

Lehed