Uudised

Märksõnad:

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

31.03
2009

Kinnitati kodanikuhenduste korruptsioonivastase võrgustiku töögrupp

Kodanikuühenduste korruptsioonivastane võrgustik on kinnitanud võrgustiku töögrupi. Kuni projekti lõppemiseni on töögrupi põhiülesanded seotud põhiliselt ühenduse ülesehituse ja käivitamisega. Töögrupi ülesanneteks on: - ühenduse konkreetsete töösuundade väljatöötamise vahekoosolekud ettepanekuteks, aruteludeks jne. - töösuundade kinnitamine ja fikseerimine II ümarlaua tarbeks - osalemine projekti I perioodi vahearuande koostamisel (ettepanekud, soovitused, suunised - septembris 2009 alustatakse loodud ühenduse tegevusega.

28.02
2009

Ümarlaual käsitleti riigihankeid ja korruptsiooni omavalitsustes

28. jaanuar 2009. Õiguskaitseasutused ei algata korruptsiooni küsimuses uurimisi kergekäeliselt, vaid ees on kõrge tõendamislävi, ütles juhtiv riigiprokurör Lavly Lepp korruptsiooniteemalisel ümarlaual. "Otsus menetluse alguse kohta tehakse mitme inimese poolt läbikaalutuna ja menetluse avalikustamise etapp on lükatud võimalikult kaugele, et kaitsta inimeste süütuse presumptsiooni ja vältida märgistamist," ütles Lepp. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti ümarlaual Tallinnas käsitleti riigihangete korraldamist kohalikes omavalitsustes ning arutleti korruptsioonijuhtumite menetluskäigu üle.

17.02
2009

Loodi kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustik

17.veebruaril ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldusel toimunud ümarlaual pandi alus korruptsioonivastasele ühenduste võrgustikule. Võrgustik on avatud liitumiseks nendele Eesti ühendustele, kes tunnevad huvi korruptsioonivastase tegevuse vastu ning kel on soov anda oma panus korruptsiooni vähendamiseks Eestis. Korruptsioonivastane ühenduste võrgustik hakkab analüüsima erinevate valdkondade korruptsiooniohtlikkust ja juhtima riigiorganite tähelepanu kitsaskohtadele seadusandluses ja järelvalves.

10.02
2009

Alustab seminarisari "Aus ärikeskkond"

Ebaaus konkurents ja korruptsioon on ohuks nii ausatele ettevõtetele kui ka kogu Eesti konkurentsivõimele. Eetiline ning korruptsioonivaba ärikeskkond saab tekkida vaid avaliku ja erasektori ning kodanikuühiskonna pideva ühistöö tulemusena. Justiitsministeerium koos Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti alustab seminarisarja "Aus ärikeskkond". Meie eesmärgiks on arutada koos Teiega, milliseid samme on vaja teha selleks, et ärikeskkonda ausamaks muuta. Räägime läbi ootused teineteisele, analüüsime erinevaid kaasusi ning otsustame, kuidas edasi tegutseda.

19.01
2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ühinema korruptsioonivastase võrgustikuga

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub mittetulundusühinguid ühinema korruptsioonivastase ühenduste võrgustikuga, et üheskoos paremini vähendada Eesti korruptsiooniriske. Korruptsioonivastane ühenduste võrgustik hakkab analüüsima erinevate valdkondade korruptsiooniohtlikkust ja juhtima riigiorganite tähelepanu kitsaskohtadele seadusandluses ja järelevalves. Võrgustikus koostatakse parandusettepanekuid õigusaktidesse ja hinnatakse kontrollmehhanismide toimet.

14.01
2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub 28. jaanuaril 2009 toimuvale ümarlauale "Riigihanked ja korruptsioon kohalikes omavalitsustes"

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub osa võtma ümarlauast teemal "Riigihanked ja korruptsioon kohalikes omavalitsustes", mis toimub 28.

04.01
2009

Korruptsioonivaba Eesti hakkab uurima korruptsioonist teavitajate kaitset

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on saanud rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International kinnituse projekti "Korruptsioonist teavitajate kaitse" läbiviimiseks. Lisaks Eestile osaleb projekti veel seitse TI allorganisatsiooni EL-i riikidest. Projekti käigus analüüsitakse ja võrreldakse korruptsioonist teavitajate riiklikke kaitsemehhanisme kaheksas EL-i liikmesriigis ning töötatakse välja ettepanekud vajalike muudatuste sisseviimiseks seadustesse. Projektis osalemine on Eesti jaoks oluline, sest vajalikud regulatsioonid on puudulikud või ei eksisteeri üldse.

18.12
2008

Ministeerium ja KVE alustavad meediaprojekti

Justiitsministeerium ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti sõlmisid lepingu, mille eesmärgiks on korruptsiooni ulatuse kaardistamine Eesti ajakirjanduses, ajakirjanike korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine ning uuriva ajakirjanduse edendamine. Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Sööti sõnul on ajakirjandusel oluline roll korruptsiooni ennetamisel ühiskonnas.

17.12
2008

Kohtute jälgimise uuringu esmased tulemused

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas 16.detsembril projekti "Eesti kohtud-osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist" esimese etapi tulemus kajastava ümarlaua . Seni on kodanikud ja vabaühendused pööranud tähelepanu seadusandliku ja täitevvõimu tegevusele. Sisulise tähelepanu alt on jäänud välja kohtuvõim. Ligipääs kohtusüsteemile, kohtusüsteemi läbipaistvus ja kasutusmugavus on esmased küsimused, mis aitavad inimestel oma õigusi efektiivselt kaitsta.

10.12
2008

Projekti "Eesti kohtud-osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist" ümarlaud toimub 16.detsembril 2008.

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti kutsub Teid 16.detsembril kell 13.45-15.45 projekti "Eesti kohtud-osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist" esimese etapi tulemusi kajastavale ümarlauale hotell Olümpia Omega saalis. Projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist “ toimumisajaks on aprill 2008 kuni september 2009. Projekti läbiviijaks on MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (KVE), kelle projektipartneriks on Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus.

10.11
2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti alustab projektiga „Kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku loomine“

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti oluliseks prioriteetseks töösuunaks aastatel 2008-2010 on kodanikuühenduste võrgustiku loomine korruptsioonivastase tegevuse aktiviseerimiseks ja edasiarendamiseks. Eesti vajab autoriteetset ja laiapõhjalist organisatsiooni, mis koordineeriks korruptsioonivastast tegevust. Projektiga "Kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku loomine" alustatakse november 2008 ja projekti lõpptähtajaks on mai 2010.

13.10
2008

Korruptsioonivaba Eesti: madalseis majanduses soodustab hämartehinguid erakondade rahastamises

Vaatamata Eesti positsiooni kergele paranemisele hiljuti avalikustatud korruptsioonitajumise tabelis, tuleb riigil jõulisemalt sekkuda korruptsiooniohtlike valdkondade reguleerimisse, leiab ühing Korruptsioonivaba Eesti. On tõenäoline, et majanduslanguse oludes võivad ettevõtted haarata kinni ka seadusevastasest viisidest, et püsima jääda. Euroopa Parlamendi ning kohalike omavalitsuste valimiste eel seisavad erakonnad silmitsi riskiga sattuda libedale teele, kuna eraisikutest annetajad on sunnitud keerulistes majandusoludes kulusid kokku tõmbama.

23.09
2008

TI: Püsivalt kõrge korruptsioonitase vaestes riikides kujutab endast jätkuvat humanitaarprobleemi

Somaalia ja Iraak on riigid, kus korruptsiooni tajumine on suurim Transparency International’i poolt täna avalikustatud korruptsioonitajumise indeksis, mis toob välja ränga seose vaesuse, läbikukkunud institutsioonide ning altkäemaksu vahel. Samas annavad teised märgatavad langused korruoptsioonitajumise indeksi tabelis tunnistust sellest, et järelvalvemehhanismid on sattunud ohtu ka rikkaimates riikides.

23.09
2008
Pressiteade

Eesti korruptsioonitajumise indeks paranes veidi

Eesti parandas veidi oma kohta korruptsioonitajumise tabelis, tõustes 27. kohale 180 riigi seas, selgus täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt tutvustatud rahvusvahelisest uuringust.

17.09
2008

Selgub Eesti koht korruptsioonitajumise tabelis

23. septembril avalikustab ühing Korruptsioonivaba Eesti iga-aastase rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi. Transparency International'i koostatavast indeksist saame teada Eesti koha 2008.a. korruptsioonitajumise pingereas. Olete oodatud korruptsioonitajumise indeksi avalikustamisele teisipäeval, 23. septembril kl 12 Tallinnas hotelli Tallink City Hotel (A. Laikmaa 5) konverentsisaalis nr.1 (II korrusel). Eelmisel aastal asus Eesti korruptsioonitajumise tabelis 28. kohal.

12.05
2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti alustas projektiga“Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist “

Eesti riigi arengus on kodanikud ja vabaühendused pööranud seni peamiselt suurt tähelepanu seadusandliku ja täitevvõimu tegevusele. Sisulise tähelepanu alt on jäänud välja kohtuvõim, mis praktilisel tasandil omab otsustavat tähtsust kodaniku- ja inimõiguste tagamisel igas riigis. Projekti esimeses etapis luuakse mehhanism kohtusüsteemi jälgimiseks. Sõltumatute ja kohtule mitte teadaolevate isikute poolt külastatakse kohtuasutusi ja jälgitakse nende tööd ning täidetakse kogetu põhjal küsimustik.

29.04
2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti pidas üldkoosoleku

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE ) üldkoosolek 29.aprillil kinnitas 2007.a. majandusaruande, otsustas 2008.a. tegevussuunad ja valis uue juhatuse. Ühingu 2008.a. olulised tegevussuunad on ärieetika ja erakondade rahastamine. Uue töösuunana otsustati algatada noortele suunatud projekte. Ühingu tegevjuht tutvustas Avatud Eesti Fondi vahendusel Vabaühenduste Fondi poolt rahastatavat projekti "Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist ". Projekt kestab 18 kuud, maksumus pool miljonit krooni.

14.04
2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti võiks asuda välja töötama ärieetika koodekseid majandusharude kaupa

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) asub uurima võimalusi aidata kaasa ärieetika koodeksite väljatöötamisele majandusharude kaupa. Sellisele järeldusele jõuti eelmisel nädalal Tallinnas KVE korraldatud Balti- ja Põhjamaade ühiskonverentsil „Ärieetikaga korruptsiooni vastu". Konverentsil osalejad leidsid, et Põhjamaade kogemus näitab: ärieetika koodeksid ettevõtetes on abiks parema ja puhtama ettevõtluskeskkonna loomisel. Väga suurt kasu ei pruugi olla aga üleriiklikust, kõiki ettevõtlussektoreid puudutavast hea ärieetika koodeksist.

14.03
2008

Kutse Baltimaade- ja Põhjamaade konverentsile "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 8.aprillil kl. 9.30-17.00 Tallinnas hotelli Olümpia konverentsikeskuses Baltimaade-Põhjamaade konverentsi "Ärieetikaga korruptsiooni vastu". Osalema on kutsutud ettevõtjad, ettevõtlusorganisatsioonid, poliitikud ja ametnikud Eestist, Lätist, Leedust, Norrast, ja Soomest. Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib Baltimaade-Põhjamaade ühiskonverentsil arutada, mis võib saada takistuseks eetilise ettevõtluse edendamisel Eestis ja Baltiriikides laiemalt. Arutelu tulemuste põhjal soovime teadvustada ärieetika teema olulisust ettevõtluskliima parandamisel.

01.02
2008

Erakondade rahastamiseks uus institutsioon

Ühing Korruptsioonivaba Eesti toetas Riigikogu Toimetiste (RiTo) ümarlauas uue institutsiooni loomist erakondade rahastamise kontrolliks. RiTo ümarlaud, kus osalesid Riigikogu erakondade esindajad ja eksperdid, käsitles erakondade rahastamise reformiplaane. Ümarlaua kokkuvõte ilmus RiTo numbris 16, 2007. www.riigikogu.ee/rito/?id=10465

Lehed