Uudised

Märksõnad:

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

08.03
2011

Välisvaatlejad pidasid Riigikogu valimisi ausateks

Avatud Eesti Fondil 3.-8. märtsini külas viibinud 21 valimisvaatlejat Lätist, Slovakkiast, Moldovast, Armeeniast ja Gruusiast

04.03
2011

Toimub ettevõtjate seminar "Riigihanked ja aus äritegevus"

Seminar Riigihanked ja aus äritegevus

26.02
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib suunata valimispäeval vaatlejad probleemsematesse jaoskondadesse

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub inimesi üles end valimiste vaatlejaks registreerima. Seekord kavatseb ühing suunata vaatlejaid ennekõike nendesse valimisjaoskondadesse, kus eelnevalt on valimisprotseduurides probleeme esinenud.

„2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemine näitas, et teatud valimisjaoskondades eksiti süstemaatiliselt mitmesuguste reeglite vastu,“ lausus korruptsioonivastase ühingu tegevjuht Asso Prii. „Näiteks ei pööratud mitmel juhul erilist tähelepanu valijatelt isikut tõendava dokumendi küsimisele,“ lisas ta.

22.02
2011

Ajakirjanikud on oodatud arutelule huvide konfliktist

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ajakirjanikke osalema 28. veebruaril Tallinnas ajakirjanduseetika teemalisel arutelul ajakirjanike huvide konfliktidest. Arutelu eesmärk on analüüsida, millised on tüüpilised huvide konflikti juhtumid Eesti ajakirjanike seas. Tüüpolukordade põhjal koostatakse ajakirjanike huvide konflikti vältimise käsiraamat.

16.02
2011

Erakonnad: uus parlament peab suutma vastu võtta uue korruptsioonivastase seaduse

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel toimunud korruptsiooniteemalisel debatil Tallinnas nõustusid erakondade esindajad, et esmajärjekorras tuleb järgmisel Riigikogu koosseisul vastu võtta uus korruptsioonivastane seadus, mille menetlemine praegusel Riigikogul ebaõnnestus.

14.02
2011

Toimub erakondade esindajate korruptsiooniteemaline debatt

Homme, 15. veebruaril väitlevad erakondade esindajad ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldataval avalikul debatil “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”

 „Uue Riigikogu ja valitsuse järgmise nelja aasta strateegiliste sammude hulgas peab korruptsioonivastasel tegevusel olema keskne koht, kuna see puudutab pea kõiki teisi valdkondi,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii. „Muuhulgas kahandab korruptsiooni kõrge tase riigi toimimise tõhusust ning muudab riigi välisinvestoritele vähematraktiivseks,“ lisas Prii.

09.02
2011

Erakondade debatt “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab erakondade valimiseelse korruptsiooniteemalise debati “Uus Riigikogu – kuida edasi korruptsioonivastase võitlusega?”. Debatt  toimub 15. veebruaril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 14.00-16.00

Avalikkus ootab uuelt Riigikogult tulemuslikke samme võitluses korruptsiooniga. Samuti lõpeb järgmisel aastal praegu kehtiv riiklik korruptsioonivastane strateegia (2008-2012), mis eeldab uuelt parlamendikoosseisult järgmise korruptsioonivastase plaani väljatöötamise alustamist juba järgmisel aastal.

19.01
2011

Ühing kaardistab riiklike institutsioonide korruptsiooniriske

Ühing Korruptsioonivaba Eesti viib Euroopa Komisjoni rahastusel läbi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS).

09.01
2011

Maksuamet pitsitab mittetulundusühinguid

 

7. jaanuari Eesti Päevaleht kirjutab, et Maksuamet on hakanud seadma tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja saamiseks taotluse esitanud ühendustele nõudmisi, mida seadusest välja ei ole võimalik lugeda.

05.01
2011

Avatud Eesti Fond ja Korruptsioonivaba Eesti Kuku raadios

5. jaanuaril vestlesid Avatud Eesti Fondi meediajuht Mari Kodres ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Kuku raadios korruptsioonist.

Räägiti sellest, kuidas kodanikud ning kodanikeühendused korruptsiooni vähendamisele kaasa aidata saavad. Juttu tehti ka eelseisvatest valimistest ning ühingu seisukohast, et erakondade rahastamisreegleid tuleks karmistada. 

Kuula saadet:

14.12
2010

Konkurss üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity Study) teostaja leidmiseks

 

Konkursikutse

Ühing Korruptsioonivaba Eesti/Transparency International Estonia kuulutab välja konkursi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS) teostaja leidmiseks.

Üleriiklik korruptsiooniuuring NIS on Transparency Internationali poolt välja töötatud metoodikal põhinev lähenemine, mille kaudu hinnatakse nii korruptsiooni ulatust ning põhjusi kui ka riiklikul tasandil korruptsiooni ennetamiseks ette võetavaid meetmeid. Uuring keskendub peamiste riiklike institutsioonide korruptsioonialaste meetmete analüüsimisele.

10.12
2010

Erakondade rahastamise reegleid tuleb taas muuta

 

Alles novembrikuus vastu võetud erakonnaseaduse muudatused ei ole piisavad, et tagada erakondade rahastamise selgus ja läbipaistvus, sedastasid ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt kokku kutsutud arutelul osalenud parlamendifraktsioonide esindajad ja mitmed eksperdid. Eile korruptsioonivastast päeva märkinud arutelust ei leidnud paraku osavõtuks ainsana võimalust Reformierakonna fraktsioon.

09.12
2010

Korruptsioonivaba Eesti korraldab arutelu erakondade rahastamist ning järelevalvet puudutavate reeglite üle

 

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval korraldab ühing Korruptsioonivaba Eesti arutelu teemal  „Erakondade rahastamise uus kord – mõju 2011. aasta valimistele“.  Arutelu toimub Tallinnas, Sokos Hotell Viru konverentsikesuses kell 13.30-15.45. 

08.12
2010

Transparency International: korruptsioonikuritegude aegumine Eesti puhul suureks probleemiks ei ole

 

Rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International poolt avaldatud uuringu kohaselt ei kuulu Eesti nende riikide hulka, kus kriminaalmenetluse aegumisele kohaldatavad sätted seaksid oluliselt ohtu korruptsioonikuritegude uurimise.

07.11
2010

Transparency Internationali aastakoosolek toimub Bangkokis

 

2010. aasta Transparency Internationali (TI) aastakoosolek leiab aset Bangkokis, Tais 7.-9. novembril.

Aastakoosolekul kinnitatakse rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise strateegia aastateks 2011-2015 ning valitakse kaks uut liiget TI direktorite nõukogusse. Aastakoosolekule järgneb 10.-14. novembril toimuv rahvusvaheline korruptsioonivastane konverents IACC, mis keskendub seekord korruptsiooniga seotud globaalsetele probleemidele.

26.10
2010

Korruptsioon kohtusüsteemis ja erakonnaraha kontrolli puudulikkus võisid alandada Eesti korruptsioonitajumise indeksit

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt täna avalikustatud 2010. aasta rahvusvaheline korruptsioonitajumise indeks annab Eestile 6.5 palli

25.10
2010

Kohtumine korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniga

Ühingu tegevjuht Asso Prii kohtus 25. oktoobril Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni liikmetega.

Lehed