Uudised

Märksõnad:

12.09
2010

Korruptsiooni tuleks arvestada kui olulist äririski

 

Viimastel aastatel on maailmas esile kerkinud mitu suurt korruptsiooniskandaali, kus lõpliku hoobi on võtnud ministrite ja teiste avaliku sektori funktsionääride asemel hoopis eraettevõtted. Ettevõtteid kummitavad korruptsiooniriskid on aga saamas üha aktuaalsemaks arutlusteemaks.

10.09
2010

Ettevõtjad julgustagu töötajaid korruptsioonist teatama

Et ennetada korruptsiooni eraettevõtluses, peavad töötajatel olema tõhusad infokanalid väärkäitumisest teavitamiseks. Nii rääkisid eksperdid Tallinnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt korraldatud konverentsil „Korruptsiooniriskid erasektoris“. „Ettevõte peaks julgustama töötajaid rääkima ebaeetilisest ning ebaseaduslikust käitumisest ilma, et töötaja peaks kartma hilisemaid sanktsioone,“ sõnas Transparency International Norra juhatuse liige Arvid Halvorsen.

11.08
2010

Rahvusvaheline konverents „Korruptsiooniriskid erasektoris“

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ettevõtjaid osalema 8. septembril Tallinnas, Olümpia Hotelli konverentsikeskuses toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Korruptsiooniriskid erasektoris“

28.05
2010

Kodanikuühendused peavad teadvustama huvide konflikti riske

Kodanikuühendused peavad rohkem tähelepanu pöörama huvide konflikti ärahoidmisele ja avatuse suurendamisele, et olla nõudlikud partnerid riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitele.

20.05
2010

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond allkirjastasid toetuslepingu

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond (AEF) allkirjastasid arendus- ja tegevustoetuse lepingu, millega AEF toetab ühingu tegevusi perioodil mai 2010 – aprill 2011 summas 426 764 krooni. Ühing on seisukohal, et vaatamata majanduslikult keerulisele ajale ei tohiks valitsussektori eelarvekärped mõjutada korruptsioonivastast võitlust, kuna see halvendab riigi võimekust rasketest oludest väljumisel. Seetõttu on Avatud Eesti Fondi toetus positiivne näide sellest, kuidas kodanikuühiskonna organisatsioone nähakse ühiskondlikult võimekamas rollis.

18.05
2010

Toimus seminar „Korruptsioon Eesti kohtutes – reegel või juhus?“

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Sihtasutus Domus Dorpatensis korraldasid 18. mail Tartus seminari „Korruptsioon Eesti kohtutes – reegel või juhus?“, mille eesmärk oli avalikkust kaasates arutleda kohtusüsteemiga seonduvate korruptsiooniilmingute üle. Küsimustele aitasid vastuseid leida ning arutlesid teema üle Lavly Lepp riigiprokuratuurist, Martin Perling kaitsepolitseist ning Andrus Miilaste Tartu maakohtust.

12.05
2010

Transparency Internationali regionaalne kohtumine toimub 2010. aastal Tiranas

Transparency Internationali Euroopa ning Kesk-Aasia piirkonna kohtumine leiab aset 12.-15. mail Tiranas, Albaanias

07.05
2010

Toimub konverents "Korruptsioon, kodanikuühendused ja läbipaistvus"

Konverents "Korruptsioon, kodanikuühendused ja läbipaistvus"

28.04
2010

Ühingu esindaja osaleb korruptsioonist teavitajate kaitse arutelul Strasbourgis

Asso Prii osaleb 27.-29. aprillil ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajana Strasbourgis Transparency Internationali korraldataval kohtumisel, kus arutletakse korruptsioonist teavitajate kaitse väljakutseid liikmesriikides ja Euroopa Liidus.

21.04
2010

Toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolekul kinnitati majandusaasta aruanne ning valiti uus juhatus

21.04
2010

Toimub arutelu teemal „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“

Ühenduste korruptsioonivastase võrgustiku liikmete aastakoosolek

18.04
2010
Pressiteade

Korruptsioonivaba Eesti eurosaadikutele: allkirjastage korruptsioonivastane deklaratsioon!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on esitanud palve Eesti saadikutele Euroopa Parlamendis allkirjastada üle-euroopaline deklaratsioon, mis puudutab ELi jõupingutusi korruptsiooni vastu võitlemisel.

05.04
2010

Toimub kodanikeühenduste korruptsioonivastase võrgustiku aastakoosolek ja koolitusseminar

21. aprillil toimub Tallink City Hotel'is ühenduste korruptsioonivastase võrgustiku aastakoosolek koos seminariga „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“

02.04
2010

Tartus hakkavad toimuma korruptsioonialased seminarid

Ühing Korruptsioonivaba Eesti hakkab koos Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensisega korraldama korruptsioonialast seminaride sarja Tartus, mille sihtgrupiks on tudengid ning kodanikeühenduste esindajad. Seminaride eesmärgiks on selgitada laiemale avalikkusele korruptsiooni mitmetahulist olemust ning negatiivset mõju ühiskonnale.

 

18. mail räägitakse teemal "Korruptsioon Eesti kohtutes - reegel või juhus?"

 

Ettekandjateks on seminaridel käsitletavate valdkondade eksperdid, kelle osalusel arutletakse üheskoos tekkinud küsimuste üle.

 

23.03
2010

Ühingu juhatuse liige osaleb korruptsioonialasel konverentsil Lätis

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii osaleb 25.-26. märtsil Transparency International Läti kutsel Jurmalas rahvusvahelisel konverentsil "Specialized Anti-Corruption Agencies: independent to be effective, effective to lose independence".

15.03
2010

Vabaühendused korruptsiooni vastu annetus-toetusfond

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on käivitanud annetus-toetusfondi Vabaühendused korruptsiooni vastu, mille eesmärgiks on vabaühenduste võimekuse suurendamine korruptsioonivastases võitluses.

18.01
2010

Riigikogu komisjonid arutasid korruptsiooni ennetamist kohalikes omavalitsustes

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjon ja riigieelarve kontrolli komisjon kuulasid oma tänasel ühisistungil ära Riigikontrolli ülevaate auditiaruandest „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“, ning samuti Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemasti ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri esitatud seisukohad.

Komisjonide hinnangul on riigikontrolli tegevus kohalike omavalitsuste auditeerimisel positiivne, osutades puudustele, millega omavalitsuste tasandil peaks tähelepanu pöörama.

18.01
2010

Toimub seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“

Justiitsministeerium ning Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad Eesti ettevõtjaid seminarile „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“

11.12
2009

Korruptsioonist teavitajad vajavad Eestis täiendavat kaitset

Korruptsioonist teavitajate kaitse peaks olema Eestis paremini korraldatud, et anda üks täiendav võimalus korruptsiooni tõrjumiseks, selgub ühingu Korruptsioonivaba Eesti rahvusvahelisest uuringust. „Eesti inimesed ei ole väga altid teatama seaduserikkumistest, kuna ühiskondlik suhtumine sellisesse teavitamisse on paraku negatiivne,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii.

09.12
2009

Toimub ümarlaud "Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis - hetkeolukord ning tulevikuväljavaated

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval Tallinnas, Olümpia konverentsikeskuses kell 11.45 – 15.00 ümarlaua „Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis – hetkeolukord ning tulevikuväljavaated“. Ümarlaual tutvustab ühing 2009. aastal läbi viidud korruptsioonist teavitajate kaitse uurimuse kokkuvõtteid. Korruptsioon on kuriteoliik, millel otseselt puudub kannatav pool.

Lehed