Uudised

Märksõnad:

14.02
2011

Toimub erakondade esindajate korruptsiooniteemaline debatt

Homme, 15. veebruaril väitlevad erakondade esindajad ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldataval avalikul debatil “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”

 „Uue Riigikogu ja valitsuse järgmise nelja aasta strateegiliste sammude hulgas peab korruptsioonivastasel tegevusel olema keskne koht, kuna see puudutab pea kõiki teisi valdkondi,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii. „Muuhulgas kahandab korruptsiooni kõrge tase riigi toimimise tõhusust ning muudab riigi välisinvestoritele vähematraktiivseks,“ lisas Prii.

09.02
2011

Erakondade debatt “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab erakondade valimiseelse korruptsiooniteemalise debati “Uus Riigikogu – kuida edasi korruptsioonivastase võitlusega?”. Debatt  toimub 15. veebruaril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 14.00-16.00

Avalikkus ootab uuelt Riigikogult tulemuslikke samme võitluses korruptsiooniga. Samuti lõpeb järgmisel aastal praegu kehtiv riiklik korruptsioonivastane strateegia (2008-2012), mis eeldab uuelt parlamendikoosseisult järgmise korruptsioonivastase plaani väljatöötamise alustamist juba järgmisel aastal.

19.01
2011

Ühing kaardistab riiklike institutsioonide korruptsiooniriske

Ühing Korruptsioonivaba Eesti viib Euroopa Komisjoni rahastusel läbi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS).

09.01
2011

Maksuamet pitsitab mittetulundusühinguid

 

7. jaanuari Eesti Päevaleht kirjutab, et Maksuamet on hakanud seadma tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja saamiseks taotluse esitanud ühendustele nõudmisi, mida seadusest välja ei ole võimalik lugeda.

05.01
2011

Avatud Eesti Fond ja Korruptsioonivaba Eesti Kuku raadios

5. jaanuaril vestlesid Avatud Eesti Fondi meediajuht Mari Kodres ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Kuku raadios korruptsioonist.

Räägiti sellest, kuidas kodanikud ning kodanikeühendused korruptsiooni vähendamisele kaasa aidata saavad. Juttu tehti ka eelseisvatest valimistest ning ühingu seisukohast, et erakondade rahastamisreegleid tuleks karmistada. 

Kuula saadet:

14.12
2010

Konkurss üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity Study) teostaja leidmiseks

 

Konkursikutse

Ühing Korruptsioonivaba Eesti/Transparency International Estonia kuulutab välja konkursi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS) teostaja leidmiseks.

Üleriiklik korruptsiooniuuring NIS on Transparency Internationali poolt välja töötatud metoodikal põhinev lähenemine, mille kaudu hinnatakse nii korruptsiooni ulatust ning põhjusi kui ka riiklikul tasandil korruptsiooni ennetamiseks ette võetavaid meetmeid. Uuring keskendub peamiste riiklike institutsioonide korruptsioonialaste meetmete analüüsimisele.

10.12
2010

Erakondade rahastamise reegleid tuleb taas muuta

 

Alles novembrikuus vastu võetud erakonnaseaduse muudatused ei ole piisavad, et tagada erakondade rahastamise selgus ja läbipaistvus, sedastasid ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt kokku kutsutud arutelul osalenud parlamendifraktsioonide esindajad ja mitmed eksperdid. Eile korruptsioonivastast päeva märkinud arutelust ei leidnud paraku osavõtuks ainsana võimalust Reformierakonna fraktsioon.

09.12
2010

Korruptsioonivaba Eesti korraldab arutelu erakondade rahastamist ning järelevalvet puudutavate reeglite üle

 

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval korraldab ühing Korruptsioonivaba Eesti arutelu teemal  „Erakondade rahastamise uus kord – mõju 2011. aasta valimistele“.  Arutelu toimub Tallinnas, Sokos Hotell Viru konverentsikesuses kell 13.30-15.45. 

08.12
2010

Transparency International: korruptsioonikuritegude aegumine Eesti puhul suureks probleemiks ei ole

 

Rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International poolt avaldatud uuringu kohaselt ei kuulu Eesti nende riikide hulka, kus kriminaalmenetluse aegumisele kohaldatavad sätted seaksid oluliselt ohtu korruptsioonikuritegude uurimise.

07.11
2010

Transparency Internationali aastakoosolek toimub Bangkokis

 

2010. aasta Transparency Internationali (TI) aastakoosolek leiab aset Bangkokis, Tais 7.-9. novembril.

Aastakoosolekul kinnitatakse rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise strateegia aastateks 2011-2015 ning valitakse kaks uut liiget TI direktorite nõukogusse. Aastakoosolekule järgneb 10.-14. novembril toimuv rahvusvaheline korruptsioonivastane konverents IACC, mis keskendub seekord korruptsiooniga seotud globaalsetele probleemidele.

26.10
2010

Korruptsioon kohtusüsteemis ja erakonnaraha kontrolli puudulikkus võisid alandada Eesti korruptsioonitajumise indeksit

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt täna avalikustatud 2010. aasta rahvusvaheline korruptsioonitajumise indeks annab Eestile 6.5 palli

25.10
2010

Kohtumine korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniga

Ühingu tegevjuht Asso Prii kohtus 25. oktoobril Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni liikmetega.

19.10
2010

Ühing Korruptsioonivaba Eesti avalikustab 2010. aasta korruptsioonitajumise indeksi (CPI)

 

26. oktoobril avalikustab ühing Korruptsioonivaba Eesti 2010. aasta korruptsioonitajumise indeksi ligi 180 riigi kohta. Eesti käesoleva aasta koht riikide pingereas selgub Transparency International’i poolt koostatava indeksi põhjal, mille avalikustamine toimub samaaegselt üle kogu maailma.

Ootame ajakirjanikke korruptsioonitajumise indeksi avalikustamise pressikonverentsile, mis toimub teisipäeval, 26. oktoobril kell 11 Tallinnas, Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis. Pressikonverentsi järgselt on kokkuleppel võimalik teha intervjuusid ühingu esindajatega.

13.10
2010

Korruptsioonist erasektoris: KVE raadioesinemine

13. oktoobril oli Vikerraadios saate Reporteritund teemaks korruptsioon erasektoris. Tõuke saateks andis ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt 8. septembril korraldatud konverents „Korruptsiooniriskid erasektoris“. Saates rääkisid juhtiv riigiprokurör Lavly Lepp, justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Sööt ja ühingu tegevjuht Asso Prii. Saade on järelkuulatav siit: http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1433221

20.09
2010

Korruptsioonivaba Eesti aitab kohalikel omavalitsustel huvide konflikte vältida

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on käivitanud projekti, mille eesmärgiks on analüüsida Eesti kohalikes omavalitsustes esinevaid korruptsiooniriske ning meetmeid, mida on nende vältimiseks võimalik omavalitsuste enesekontrolli tugevdamise abil kasutusele võtta.

12.09
2010

Korruptsiooni tuleks arvestada kui olulist äririski

 

Viimastel aastatel on maailmas esile kerkinud mitu suurt korruptsiooniskandaali, kus lõpliku hoobi on võtnud ministrite ja teiste avaliku sektori funktsionääride asemel hoopis eraettevõtted. Ettevõtteid kummitavad korruptsiooniriskid on aga saamas üha aktuaalsemaks arutlusteemaks.

10.09
2010

Ettevõtjad julgustagu töötajaid korruptsioonist teatama

Et ennetada korruptsiooni eraettevõtluses, peavad töötajatel olema tõhusad infokanalid väärkäitumisest teavitamiseks. Nii rääkisid eksperdid Tallinnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt korraldatud konverentsil „Korruptsiooniriskid erasektoris“. „Ettevõte peaks julgustama töötajaid rääkima ebaeetilisest ning ebaseaduslikust käitumisest ilma, et töötaja peaks kartma hilisemaid sanktsioone,“ sõnas Transparency International Norra juhatuse liige Arvid Halvorsen.

11.08
2010

Rahvusvaheline konverents „Korruptsiooniriskid erasektoris“

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ettevõtjaid osalema 8. septembril Tallinnas, Olümpia Hotelli konverentsikeskuses toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Korruptsiooniriskid erasektoris“

Lehed