Uudised

Märksõnad:

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

12.10
2011

Septembris-oktoobris käsil

 

Kiire ülevaade ühingu tegevustest septembris-oktoobris: 

10.10
2011

Ühingu esindajad kohtusid Riigikogu korruptsioonikomisjoni liikmetega

 

Ühingu juhatuse liikmed Jaanus Tehver ja Tarmu Tammerk ning tegevjuht Asso Prii osalesid 10.10.2011 Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni koosolekul. 

Päevakorras olid ühingu käesoleva hetke tegevussuunad, sealhulgas korruptsiooniohtude ennetamine ajakirjanike töös ning arutelu teemal „Mõjuvõimuga kauplemine era- ja avalikus sektoris“. 

22.08
2011

Ühingu kontor on kolinud!

 

Seoses suurenenud vajadustega on ühingu Korruptsioonivaba Eesti kontor kolinud uuele aadressile Lootsi 11, 10151 Tallinn.

Kohalesaamisjuhised ning vastava kaardilingi leiab siit.

06.07
2011

Ühingu esindaja osales ettekandega OSCE seminaril Viinis, Austrias

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii osales Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kutsel  5. juulil Viinis toimunud seminaril "Teel Marrakeshi: kodanikuühiskonna roll korruptsiooniga võitlemisel", kus kirjeldas ühingu panust korruptsioonivastasesse võitlusse Eestis.

Seminar tõi kokku ligi 100 OSCE liikmesriikide, kodanikuühenduste ning Euroopa Liidu institutsioonide esindajat.

Rohkem infot seminari kohta leiab siit

06.06
2011

Ühingu esindajad osalesid Transparency Internationali regionaalsel aastakoosolekul Rumeenias

 

31. maist 5. juunini toimus Rumeenia väikelinnas Sibius Transparency Internationali Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni aastakoosolek. Kohal oli rohkem kui 100 inimest enamikust regiooni esindustest.

Peamisteks arutelu teemadeks olid koostöövõimalused ja ühised pingutused korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisel ja korruptsiooni ennetamisel. Räägiti uutest tehnilistest ja sisulistest lahendustest ning vahetati kogemusi juba tehtud ja plaanitavatest tegevustest.

Eestit esindasid Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii ja projektijuht Kalle Uusmaa.

30.05
2011

Läbipaistvuse mitu palet Georgias

 

Mai keskel osales Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Avatud Eesti Fondi (AEF) poolt korraldatud visiidil Georgiasse, mille käigus toimus kogemuste vahetamine läbipaistvate valimiste korraldamise osas. Nähtust-kuuldust kirjutab Asso AEF-i blogis.

30.05
2011

Toimus ajakirjanduseetika teemaline arutelu

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsus ajakirjanikke 27. mail võtma osa ajakirjaniku huvide konflikti teemalisest arutelust.

25.05
2011
Pressiteade

Eesti pingutused piiriülese korruptsiooni tõkestamisel pole olnud piisavad

Korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraportist nähtub, et 37-st liikmesriigist 21 on pööranud ebapiisavat või vähest tähelepanu konventsiooni rakendamisele viimase aasta jooksul, teiste hulgas ka Eesti.

18.05
2011

Korruptsioonivaba Eesti: majandushuvide deklaratsioonid ei täida hetkel oma eesmärki

Kavandatavate korruptsioonivastase seaduse muudatustega vähendatakse nende ametnike hulka, kes peavad majanduslike huvide deklaratsioone esitama, samuti muudetakse deklaratsiooni küsimustikku. Postimees küsis kommentaari Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii'lt.

Asso Prii pidas korruptsioonivastases võitluses majanduslike huvide deklareerimisest suuremaks probleemiks asutuste madalat võimekust kontrollida, et ametnikud igapäevaste ülesannete täitmisel huvide konflikti ei satuks.

04.05
2011

Transparency International Leedu kutsub Eesti tudengeid korruptsioonialasesse suveülikooli!

 

TI Leedu korraldab 11.-15. juulini Leedus, Vilniuses tulevastele liidritele mainekate lektoritega intensiivkursuse korruptsioonist ja selle vastu võitlemisest ning ootab osalema aktiivseid tudengeid Eestist. Kandideerimise lõpptähtaeg on 15. mai ja kohtade arv on piiratud.

03.05
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Avatud Eesti Fond soovivad eetilisemat Eestit

 

Avatud Eesti Fond otsustas toetada ühingu Korruptsioonivaba Eesti arengut ja ettevõtmisi aasta jooksul 48 477 euroga.

"Avatud Eesti Fondi toetus aitab ühingul seada pikaajalisi strateegilisi sihte, millest üheks on ennetustegevus. Tahame jätkata selliste oluliste teemadega nagu erakondade rahastamise läbipaistvus, erasektori korruptsioonialane teadlikkus ning kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide käsitlemine," sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii.

03.05
2011

Transparency Internationali (TI) Globaalne Korruptsiooniraport keskendub kliimamuutustega võitlemisel esinevatele korruptsiooniriskidele

Hiljuti avalikustatud TI Globaalne Korruptsiooniraport rõhutab vajadust vähendada korruptsiooni riikides, mis seisavad enim silmitsi kliimamuutuste ning selle tagajärgedega.

28.04
2011

Ühingu arvamuse avaldamine korruptsioonivastase strateegia 2010. aasta täitmisaruande kohta

 

JustiitsministerHr. Rein Lang23.02.2011

 

Täname võimaluse eest avaldada arvamust korruptsioonivastase strateegia täitmise 2010. aasta aruande kohta. Tooksime siinkohal välja mõned tähelepanekud, mis ühingu liikmete ja juhatuse poolt on tõusetunud.

18.04
2011

Toimus koolitusseminar ettevõtjatele

15. aprillil korraldas Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas ettevõtjatele suunatud korruptsioonialase koolitusseminari teemal "Ettevõtete korruptsiooniriskid ja igapäevases äritegevuses tekkivate konfliktsituatsioonide lahendamine".

15.03
2011

Ühingu tegevjuht osales Vabaühenduste Fondi õppereisil Norras

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti  tegevjuht Asso Prii osales 9.-13. märtsil Vabaühenduste Fondi (VÜF) poolt korraldatud õppereisil Oslos.

Õppereisi eesmärgiks oli Norra vabaühenduste tundmaõppimine ning partnerlus- ja koostöösuhete loomine.

08.03
2011

Välisvaatlejad pidasid Riigikogu valimisi ausateks

Avatud Eesti Fondil 3.-8. märtsini külas viibinud 21 valimisvaatlejat Lätist, Slovakkiast, Moldovast, Armeeniast ja Gruusiast

Lehed