Uudised

Märksõnad:

25.05
2011
Pressiteade

Eesti pingutused piiriülese korruptsiooni tõkestamisel pole olnud piisavad

Korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraportist nähtub, et 37-st liikmesriigist 21 on pööranud ebapiisavat või vähest tähelepanu konventsiooni rakendamisele viimase aasta jooksul, teiste hulgas ka Eesti.

18.05
2011

Korruptsioonivaba Eesti: majandushuvide deklaratsioonid ei täida hetkel oma eesmärki

Kavandatavate korruptsioonivastase seaduse muudatustega vähendatakse nende ametnike hulka, kes peavad majanduslike huvide deklaratsioone esitama, samuti muudetakse deklaratsiooni küsimustikku. Postimees küsis kommentaari Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii'lt.

Asso Prii pidas korruptsioonivastases võitluses majanduslike huvide deklareerimisest suuremaks probleemiks asutuste madalat võimekust kontrollida, et ametnikud igapäevaste ülesannete täitmisel huvide konflikti ei satuks.

04.05
2011

Transparency International Leedu kutsub Eesti tudengeid korruptsioonialasesse suveülikooli!

 

TI Leedu korraldab 11.-15. juulini Leedus, Vilniuses tulevastele liidritele mainekate lektoritega intensiivkursuse korruptsioonist ja selle vastu võitlemisest ning ootab osalema aktiivseid tudengeid Eestist. Kandideerimise lõpptähtaeg on 15. mai ja kohtade arv on piiratud.

03.05
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Avatud Eesti Fond soovivad eetilisemat Eestit

 

Avatud Eesti Fond otsustas toetada ühingu Korruptsioonivaba Eesti arengut ja ettevõtmisi aasta jooksul 48 477 euroga.

"Avatud Eesti Fondi toetus aitab ühingul seada pikaajalisi strateegilisi sihte, millest üheks on ennetustegevus. Tahame jätkata selliste oluliste teemadega nagu erakondade rahastamise läbipaistvus, erasektori korruptsioonialane teadlikkus ning kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide käsitlemine," sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii.

03.05
2011

Transparency Internationali (TI) Globaalne Korruptsiooniraport keskendub kliimamuutustega võitlemisel esinevatele korruptsiooniriskidele

Hiljuti avalikustatud TI Globaalne Korruptsiooniraport rõhutab vajadust vähendada korruptsiooni riikides, mis seisavad enim silmitsi kliimamuutuste ning selle tagajärgedega.

28.04
2011

Ühingu arvamuse avaldamine korruptsioonivastase strateegia 2010. aasta täitmisaruande kohta

 

JustiitsministerHr. Rein Lang23.02.2011

 

Täname võimaluse eest avaldada arvamust korruptsioonivastase strateegia täitmise 2010. aasta aruande kohta. Tooksime siinkohal välja mõned tähelepanekud, mis ühingu liikmete ja juhatuse poolt on tõusetunud.

18.04
2011

Toimus koolitusseminar ettevõtjatele

15. aprillil korraldas Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas ettevõtjatele suunatud korruptsioonialase koolitusseminari teemal "Ettevõtete korruptsiooniriskid ja igapäevases äritegevuses tekkivate konfliktsituatsioonide lahendamine".

15.03
2011

Ühingu tegevjuht osales Vabaühenduste Fondi õppereisil Norras

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti  tegevjuht Asso Prii osales 9.-13. märtsil Vabaühenduste Fondi (VÜF) poolt korraldatud õppereisil Oslos.

Õppereisi eesmärgiks oli Norra vabaühenduste tundmaõppimine ning partnerlus- ja koostöösuhete loomine.

08.03
2011

Välisvaatlejad pidasid Riigikogu valimisi ausateks

Avatud Eesti Fondil 3.-8. märtsini külas viibinud 21 valimisvaatlejat Lätist, Slovakkiast, Moldovast, Armeeniast ja Gruusiast

04.03
2011

Toimub ettevõtjate seminar "Riigihanked ja aus äritegevus"

Seminar Riigihanked ja aus äritegevus

26.02
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib suunata valimispäeval vaatlejad probleemsematesse jaoskondadesse

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub inimesi üles end valimiste vaatlejaks registreerima. Seekord kavatseb ühing suunata vaatlejaid ennekõike nendesse valimisjaoskondadesse, kus eelnevalt on valimisprotseduurides probleeme esinenud.

„2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemine näitas, et teatud valimisjaoskondades eksiti süstemaatiliselt mitmesuguste reeglite vastu,“ lausus korruptsioonivastase ühingu tegevjuht Asso Prii. „Näiteks ei pööratud mitmel juhul erilist tähelepanu valijatelt isikut tõendava dokumendi küsimisele,“ lisas ta.

22.02
2011

Ajakirjanikud on oodatud arutelule huvide konfliktist

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ajakirjanikke osalema 28. veebruaril Tallinnas ajakirjanduseetika teemalisel arutelul ajakirjanike huvide konfliktidest. Arutelu eesmärk on analüüsida, millised on tüüpilised huvide konflikti juhtumid Eesti ajakirjanike seas. Tüüpolukordade põhjal koostatakse ajakirjanike huvide konflikti vältimise käsiraamat.

16.02
2011

Erakonnad: uus parlament peab suutma vastu võtta uue korruptsioonivastase seaduse

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel toimunud korruptsiooniteemalisel debatil Tallinnas nõustusid erakondade esindajad, et esmajärjekorras tuleb järgmisel Riigikogu koosseisul vastu võtta uus korruptsioonivastane seadus, mille menetlemine praegusel Riigikogul ebaõnnestus.

14.02
2011

Toimub erakondade esindajate korruptsiooniteemaline debatt

Homme, 15. veebruaril väitlevad erakondade esindajad ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldataval avalikul debatil “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”

 „Uue Riigikogu ja valitsuse järgmise nelja aasta strateegiliste sammude hulgas peab korruptsioonivastasel tegevusel olema keskne koht, kuna see puudutab pea kõiki teisi valdkondi,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii. „Muuhulgas kahandab korruptsiooni kõrge tase riigi toimimise tõhusust ning muudab riigi välisinvestoritele vähematraktiivseks,“ lisas Prii.

09.02
2011

Erakondade debatt “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab erakondade valimiseelse korruptsiooniteemalise debati “Uus Riigikogu – kuida edasi korruptsioonivastase võitlusega?”. Debatt  toimub 15. veebruaril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 14.00-16.00

Avalikkus ootab uuelt Riigikogult tulemuslikke samme võitluses korruptsiooniga. Samuti lõpeb järgmisel aastal praegu kehtiv riiklik korruptsioonivastane strateegia (2008-2012), mis eeldab uuelt parlamendikoosseisult järgmise korruptsioonivastase plaani väljatöötamise alustamist juba järgmisel aastal.

19.01
2011

Ühing kaardistab riiklike institutsioonide korruptsiooniriske

Ühing Korruptsioonivaba Eesti viib Euroopa Komisjoni rahastusel läbi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS).

09.01
2011

Maksuamet pitsitab mittetulundusühinguid

 

7. jaanuari Eesti Päevaleht kirjutab, et Maksuamet on hakanud seadma tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja saamiseks taotluse esitanud ühendustele nõudmisi, mida seadusest välja ei ole võimalik lugeda.

Lehed