Uudised

Märksõnad:

02.03
2012

Kohalikud omavalitsused saavad korruptsiooniriskide käsiraamatu

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat kohalikele omavalitsustele, mis annab ülevaate korruptsiooniriskidest ning kirjeldab parimaid praktikaid nende ennetamisel.

28.02
2012

Selgunud on ühingu Korruptsioonivaba Eesti noorte esseekonkursi võitjad

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti selgitas välja koolinoortele suunatud korruptsiooniteemalise esseekonkursi võitjad. 

Esimese koha võitis Merilin Jürjo Tallinna Prantsuse Lütseumist, teise koha Heiki Ojasild Hugo Treffneri Gümnaasiumist ning kolmanda koha Rainer Loopere Saku Gümnaasiumist.

Lisaks märgib ühing ära Paide Ühisgümnaasiumi õpilase Epp-Kadi Ivaski essee ning Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase Tuuli Lõhmuse essee.

Konkursile laekus kokku 52 tööd erinevatest koolidest.

14.02
2012

Eesti kogemust Leedu meediale

Ühingu juhatuse liige Tarmu Tammerk osales 20. jaanuaril 2012 Vilniuses Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu LRT konverentsil, et tutvustada Eesti kogemust avaliku ringhäälingu arendamisel.

31.01
2012

Ühing Korruptsioonivaba Eesti koolitas kohalike omavalitsuste esindajaid

Novembrist kuni jaanuarini väldanud koolitusseminaride raames koolitas ühing ametnikke ligi pooltest omavalitsustest – kokku osalesid koolitustel 99 erineva omavalitsuse esindajad. 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti koordineeritud ja korraldatud koolituste seeria oli osa laiemast projektist kohalike omavalitsustega, mida ajendas soov soodustada läbipaistvamat valitsemist ning tõhustada vastuseisu potentsiaalsetele korruptsiooniilmingutele Eestis. 

17.01
2012

Ühingu esindajad arutasid Riigikogu korruptsioonivastase komisjoniga eetikakoodeksit

Ühingu juhatuse liikmed Jaanus Tehver ning Tarmu Tammerk ja tegevjuht Asso Prii osalesid Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni 16.01 istungil. Arutluse all olid 2. detsembril avalikustatud korruptsioonitajumise indeksi tulemused ja ühingu järeldused ning Riigikogu liikmete eetikakoodeks. 
 
13.01
2012

Kolm fraktsiooni ei ole veel otsustanud Riigikogu eetikakoodeksi osas

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus on saanud vaid Riigikogu SDE fraktsiooni positiivse vastuse üleskutsele parlamendierakondadele asuda välja töötama Riigikogu liikmete käitumiskoodeksit.

15.12
2011

Ühing ootab fraktsioonide seisukohti Riigikogu eetikakoodeksi osas

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus on saatnud Riigikogu fraktsioonide esimeestele ning juhatusele  pöördumise, kutsudes parlamendierakondi  üles looma  Riigikogu liikmete käitumiskoodeksit.

15.12
2011

Avalik kiri Riigikogu liikmetele (09.12.2011) Lisatud SDE fraktsiooni vastus! Lisatud Reformierakonna fraktsiooni vastus!

 

Lugupeetud Riigikogu fraktsioonide esimehed ja liikmed!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) pöördub Teie poole ettepanekuga, et Riigikogu rakendaks senisest rohkem enesekontrolli ja koostaks Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi.

09.12
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub NOORTE ESSEEVÕISTLUSELE

 

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval,  kuulutas ühing Korruptsioonivaba Eesti välja esseekonkursi koolinoortele, et kutsuda õpilasi  üles kaasa mõtlema  korruptsiooni ohtudest. 

Esseekonkursiga  soovib ühing Korruptsioonivaba Eesti muuta korruptsioonialase arutelu aktiivsemaks ka noorte seas. Peame  oluliseks, et eetilist käitumist hakataks teadvustama võimalikult varakult ning tauniv suhtumine korruptsiooni kujuneks enne, kui asutakse esimesele töökohale.

06.12
2011

Muudetud erakonnaseadus näitab seadusandja nõrkust

 

Erakonnaseaduse muudatuste kõige halvemaks seaduseks valimine kinnitab, et poliitilist korruptsiooni  tõhusalt ennetamata pole võimalik tagada muude seaduste vastuvõtmist kooskõlas Hea Õigusloome Tavaga.  

02.12
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele 

01.12
2011

Korruptsioonitajumise indeks 2011

 

Eesti korruptsioonitajumise indeksi paranemiseks peaks poliitiline  huvi olema märgatavalt suurem

Täna avalikustatud 2011. aasta rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi tulemus 6,4 palli paigutab Eesti riikide pingereas 29. kohale, mis sisuliselt tähendab, et Eesti korruptsioonitajumise indeks on püsinud muutumatuna alates 2005. aastast, mil Eesti sai hinnanguks samuti 6,4 palli.

29.11
2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi

 

1. detsembril tutvustab ühing Korruptsioonivaba Eesti 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi. Eesti käesoleva aasta koht riikide pingereas selgub Transparency Internationali poolt koostatava indeksi põhjal.  

18.11
2011

Toimus Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaud

 

Eile, 17. novembril toimus Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaud.

Ümarlaud oli osa suuremast projektist, mille käigus uuritakse Eesti võimekust korruptsiooni ennetamisel. Laiapõhjalisel ümarlaual osalesid eksperdid erinevatest valdkondadest ning toimus arutelu uuringu esialgsete tulemuste üle.

02.11
2011

Kõige tõenäolisemad altkäemaksu andjad on Venemaa ettevõtted

Täna, 2. novembril rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali poolt avalikustatud altkäemaksuandjate indeksi järgi on Venemaa ja Hiina päritolu ettevõtjate puhul risk altkäemaksu maksmiseks välismaal kõige suurem.

Altkäemaksuandjate indeks reastab 28 juhtivat majandusriiki lähtuvalt nende riikide ettevõtete valmisolekust anda välismaal tegutsedes meelehead. Indeksi koostamisel küsitleti erasektori tippjuhte 30 riigis, et teada saada nende kogemusi äritegemisel erinevate riikide esindajatega.

17.10
2011

Koolitusseminarid teemal "Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses"

 

Lugupeetud kohaliku omavalitsuse esindaja!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Teid koolitusseminarile „Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses“, mille eesmärgiks on pakkuda praktilisi juhised korruptsiooni äratundmiseks ning ennetamiseks.  Koolitused toimuvad 9. novembril Tartus kell 9.50.-13.50,23. novembril Jõhvis kell 9.50-13.50, 7. detsembril Pärnus kell 9.50-13.50 ning 20. jaanuaril Tallinnas kell 9.50-13.50.

Koolitusele ootame eelkõige vallavanemaid, abivallavanemaid, vallasekretäre, volikogu esimehi ning revisjonikomisjoni esimehi.

12.10
2011

Septembris-oktoobris käsil

 

Kiire ülevaade ühingu tegevustest septembris-oktoobris: 

10.10
2011

Ühingu esindajad kohtusid Riigikogu korruptsioonikomisjoni liikmetega

 

Ühingu juhatuse liikmed Jaanus Tehver ja Tarmu Tammerk ning tegevjuht Asso Prii osalesid 10.10.2011 Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni koosolekul. 

Päevakorras olid ühingu käesoleva hetke tegevussuunad, sealhulgas korruptsiooniohtude ennetamine ajakirjanike töös ning arutelu teemal „Mõjuvõimuga kauplemine era- ja avalikus sektoris“. 

22.08
2011

Ühingu kontor on kolinud!

 

Seoses suurenenud vajadustega on ühingu Korruptsioonivaba Eesti kontor kolinud uuele aadressile Lootsi 11, 10151 Tallinn.

Kohalesaamisjuhised ning vastava kaardilingi leiab siit.

Lehed