21.06.2011

Uus käsiraamat aitab ettevõtetel korruptsiooni vältida

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt koostatud Eesti erasektori korruptsiooni ennetamise käsiraamat annab ettevõtetele suuniseid, kuidas igapäevases äritegevuses korruptsiooni vältida.

Iga päev äri ajades on ettevõtted usaldanud suure otsustuspädevuse töötajatele, kellelt oodatakse pidevalt kasvavaid tulemusnäitajaid, kuid samas ei teadvustata kaasnevaid  riske. „Tihti ei tajuta seda, et näiteks juhtkonna teadmata, kuid ettevõtte huvides altkäemaksu andnud töötaja tegevus toob siiski suure tõenäosusega kaasa kriminaalvastutuse ka ettevõttele endale,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti  tegevjuht Asso Prii.

Teine suur riskikategooria seondub välismaal tegutsemisega, kuna ühes riigis lubatud ja laialt levinud käitumine võib teises riigis kaasa tuua kriminaaluurimise. „Näiteks ei käsitleta mitmes vähemarenenud riigis altkäemaksuna väikeseid rahalisi makseid asjaajamisel ametiasutustes, kuid välisriigis sellise tegevuse harrastamine toob Eesti ettevõtjale siiski kaasa karistused Eestis,“ selgitas Prii.

Seetõttu on käsiraamatuga tutvumine kindlasti oluline ettevõtjate jaoks, kes juba tegutsevad või plaanivad siseneda Venemaa turule. Lähinaabri ja olulise kaubanduspartneri näol on tegemist äärmiselt kõrge korruptsioonitasemega riigiga ning seal äri ajades on vaja skandaalide ennetamiseks hästi tunda korruptsiooniga seonduvaid ohtusid.

Käsiraamatu abil saab ettevõte alustada oma korruptsiooniriskide kaardistamist. Edasi saab ettevõte  ehitada üles ettevõttesisese korruptsioonivastase programmi, mis aitab võimalike korruptsiooniriskidega toime tulla.

Käsiraamatu valmimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Käsiraamat on kättesaadav ühingu kodulehel www.transparency.ee

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindusorganisatsioon Eestis. Ühingu tegevuse oluliseks toetajaks on Avatud Eesti Fond.

Lisainfo:

Asso Prii

Ühing Korruptsioonivaba Eesti / Transparency International 

Tegevjuht

tel 6 116 020

GSM 55 646 371

www.transparency.ee