22.08.2007

Põhja prefektuur avas korruptsiooniennetusprojekti

22. augustil avati siseministeeriumi sinises saalis Põhja Politseiprefektuuri juhitav üleriigiline korruptsiooniennetusprojekt "Võitlus korruptsiooni vastu kohalikes omavalitsustes", kus kaasa löövad ka Jaan Tõnissoni Instituut ja ühing Korruptsioonivaba Eesti. Euroopa liidu poolt rahastatud projekti põhieesmärgiks on korruptsioonijuhtumeid uurivate ametnike kompetentsi ning kohalike omavalitsuste töötajate korruptsioonialase teadlikkuse suurendamine. Lisaks plaanitakse projekti käigus välja töötada korruptsiooni tajumise indeks kohalikes omavalitsustes. Projektijuhi Põhja prefektuuri politseijuhtivinspektor Alice Järveti sõnul rajab projekt täiesti uut praktikat korruptsiooni uurimisel. “Kohalike omavalitsuste tasemel pole varem ei Eestis ega Euroopas korruptsiooniilminguid uuritud, seega saavad siinsed tulemused aluseks sarnastele uuringutele teistes riikides,” rääkis Järvet. Projekti käigus viiakse koostöös Soome korruptsiooniekspertidega läbi seminarid ja koolitused Narva, Tallinna, Pärnu ja Tartu politseiametnike, prokuröride ning kohalike omavalitsuste töötajate seas. Samuti töötatakse välja kommunikatsiooni ja koostöö põhimõtted politsei, prokuratuuri ja meedia vahel. Avaüritusel siseministeeriumis osalesid siseminister Jüri Pihl, justiitsminister Rein Lang, riigi peaprokurör Norman Aas ning Soome suursaadik Jaakko Kalela. Lisaks osalesid esindajad kohalikest omavalitsustest ning partnerorganisatsioonidest, nagu Jaan Tõnissoni Instituut ja ühing Korruptsioonivaba Eesti. Meedia nimel oli palutud sõnavõtuga esinema kirjastja ja meediaomanik Hans H. Luik, kes kiitis meedia rolli pooleliolevate korruptsiooniasjade avalikustamisel, mille kohta prokuratuur ei saa ametlikult infot anda. Luige hinnangul töötab "meedia sanktsioon" hästi, sest korruptsioonis kahtlustavad isikud ei saa pärast meedias ilmunud kriitilisi materjale enam oma väidetavalt kahtlast tegevust jätkata. Ta tõi näiteks kaasused, mis puudutasid endist Talinna linnapead Vladimir Panovi; off-shore firmasid müünud Raivo Karu ning Viimsi ametnikku Madis Saretokki.