Transparency International käsiraamat

Collective Action on Business Integrity: A Practitioner's Guide for Civil Society Organizations

Käsiraamat vabaühendustele, kes töötavad erasektoriga ausa ettevõtluskultuuri arendamisel

A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation

Väärkäitumisest teavitamise seadusandluse parimad praktikad

10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises

10 korruptsioonivastase juhtimise printsiipi riigi osalusega ettevõtetele

Monitoring Corruption and Anti-Corruption in the Sustainable Development Goals: a Resource Guide

Korruptsiooni monitoorimine kestliku arengu eesmärkide raamistikus