Toeta ühingut!

Kuidas me annetusi kasutame?

Tehtud annetusi kasutame Eesti ainsa sõltumatu ja avalikke huve esindava korruptsioonivastase organisatsioonina oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks: korraldame üritusi korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks erinevate sihtgruppide seas, viime läbi analüüse sektorite korruptsioonitundlikkuse tuvastamiseks ning tegutseme korruptsioonialaste poliitikate suunamise ja mõjutamise nimel. 

Rekvisiidid

Saaja: MTÜ Korruptsioonivaba Eesti

Postiaadress: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn

Panga nimi: Danske Bank A/S (Sampo Pank)

IBAN: EE413300333004910009

SWIFT: FORE EE 2X

Oled ettevõtja või eraisik?

Ootame ühe- või mitmekordseid annetusi ja toetusi nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt tingimusel, et tehtav annetus ei ohusta meie sõltumatust ning mainet. Kahtluse korral annab konkreetsele annetusele hinnangu ühingu juhatus ning leides, et rahalise toetuse vastuvõtmine ei oleks kooskõlas meie tegevuspõhimõtetega, tagastatakse annetus annetuse tegijale viivitamatult.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, mis võimaldab juriidilistel isikutel teha annetusi maksuvabalt ning eraisikutel arvata annetatud summa maha oma maksustatavatest tuludest. Täpsemalt loe siit.

Mitterahaline toetus

Juhul, kui on soov ühingut muul viisil toetada, näiteks toetades tegevusi mitterahaliste vahenditega, siis palume ühendust võtta: tel. +372 5330 9965, e-post info@transparency.ee.