Publikatsioonid

Märksõnad:

Sisu tüüp:

Autor:

Väljaanne:

Teema:

Staatus:

Lobitöö Eesti seadusloomes: kes, miks ja kuidas?

Esimese uuring Eestis, mis tegeleb huvigruppide seadusloomes osalemise analüüsiga.

European Union Integrity System

EU korruptsioonivastase võimekuse uuring.

Timed out: Statutes of Limitations and Prosecuting Corruption in EU Countries

Raport uurib, mis on piirangute statuudi mõju korruptsioonikuritegude menetlemisele.

Finantssektori läbipaistvuse sõnastik

Finantssektori läbipaistvusega seotud termineid selgitav sõnastik.

Riigi ametiasutuste eetika juhtimise süsteemide analüüs

Eetika juhtimise süsteemide teoreetiline kirjeldus ning Eesti avaliku teenistuse eetika juhtimise analüüs.

Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses 2013

TNS Emor viis Rahandusministeeriumi tellimusel läbi uuringu ametnike rollidest ja hoiakutest Eesti avalikus teenistuses.

Business Principles for Countering Bribery

Altkäemaksuvastased põhimõtted ning soovitused erasektorile.

Transparency International aastaraport 2012

Transparency International liikumise 2012. aasta ettevõtmisi ning saavutusi kajastav aruanne.

Korruptsiooniriskid EL vahendite rakendamisel

Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel tekkivate riskide hindamine.

Whistleblower Protection Assessment Report on Estonia

Hinnang Eesti vilepuhujate kaitse olukorrast.

Valimiste vaatleja meelespea ja valimiskomisjonid 2013

Vaatlemise kirjeldus, vaatleja õigused ja kohustused.

Mis on poliitiline korruptsioon?

Lühidalt poliitilisest korruptsioonist

Political Parties Financing in Estonia

Raport erakondade ja valimiskampaaniate rahastamise regulatsioonidest Eestis.

Transparency International aastaraport 2011

Transparency International liikumise 2011. aasta ettevõtmisi ning saavutusi kajastav aruanne

Korruptsioonivastase võimekuse uuring

Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuring 2012

Raha, poliitika, võim: korruptsiooniriskid Euroopas 2012

TI raport, mis võtab kokku 25-s Euroopa riigis läbi viidud korruptsioonivastase võimekuse uuringu tulemused

Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses

Korruptsioonialane infomaterjal kohalikele omavalitsustele

Erasektori korruptsiooni ennetamise käsiraamat

Ettevõtetele mõeldud korruptsiooni ennetamise juhendmaterjal

Progress Report 2011

Transparency Internationali (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraport 2011

Lehed