Korruptsioonitaju indeks 2018

Kokkuvõte korruptsioonitaju indeksi (CPI) tulemustest üle maailma.

Collective Action on Business Integrity: A Practitioner's Guide for Civil Society Organizations

Käsiraamat vabaühendustele, kes töötavad erasektoriga ausa ettevõtluskultuuri arendamisel

A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation

Väärkäitumisest teavitamise seadusandluse parimad praktikad

Corruption Perceptions Index 2017

Korruptsioonitaju indeksi tulemused 2017

10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises

10 korruptsioonivastase juhtimise printsiipi riigi osalusega ettevõtetele

Global Corruption Barometer 2017

Kokkuvõte globaalsest korruptsiooni baromeetrist

Monitoring Corruption and Anti-Corruption in the Sustainable Development Goals: a Resource Guide

Korruptsiooni monitoorimine kestliku arengu eesmärkide raamistikus

European Union Integrity System

EU korruptsioonivastase võimekuse uuring.

Timed out: Statutes of Limitations and Prosecuting Corruption in EU Countries

Raport uurib, mis on piirangute statuudi mõju korruptsioonikuritegude menetlemisele.

Finantssektori läbipaistvuse sõnastik

Finantssektori läbipaistvusega seotud termineid selgitav sõnastik.

Transparency International aastaraport 2012

Transparency International liikumise 2012. aasta ettevõtmisi ning saavutusi kajastav aruanne.

Transparency International aastaraport 2011

Transparency International liikumise 2011. aasta ettevõtmisi ning saavutusi kajastav aruanne

Raha, poliitika, võim: korruptsiooniriskid Euroopas 2012

TI raport, mis võtab kokku 25-s Euroopa riigis läbi viidud korruptsioonivastase võimekuse uuringu tulemused

Progress Report 2011

Transparency Internationali (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraport 2011

Globaalne Korruptsiooniraport: kliimamuutused

Kliimamuutuste tagajärgedega võitlemisel on väga kõrge hind ja seal, kus liigub palju raha, on alati oht korruptsiooniks

Väärkäitumisest teavitajate kaitse 10 EL liikmesriigis

Transparency International ühisprojekti tulemusi kajastav raport