Väärkäitumisest teavitamise mehhanism avalikule sektorile

Projekt on lõppenud
Algus: 
10.04.2015 to 31.08.2016
Eelarve: 
14 552

Projekti eesmärgiks on arendada välja Eesti avalikule sektorile sobiv väärkäitumisest teavitamise mehhanism. 

Projekti raames tehakse avalikule asutusele konkreetseid soovitusi ja ettepanekuid väärkäitumisest teavitamise süsteemi välja töötamiseks, rakendamiseks ning kasutamiseks. Mehhanismi tutvustatakse erinevatele avalikele asutustele, vajadusel koostatakse poliitikasoovitused parema seadusandluse jaoks.

Projekti periood: 10. aprill 2015 - 31. august 2016.

Projekti tegevusi rahastab Adessium Foundation Transparency Internationali kaudu.