Parimate väärkäitumisest teavitamise mehhanismide ja praktikate arendamine erasektoris

Projekti "Whistleblower protection in Europe" rahastab Transparency International Sekretäriaat.
Projekt on töös
Algus: 
01.12.2017 to 30.06.2019
Eelarve: 
29,033 EUR

KVE on üks kümnest Euroopa riigi TI akrediteeritud ühingust, kes sai võimaluse väärkäitumisest teavitajate ehk vilepuhujate kaitsega tegelema hakata. Eesti projekt keskendub eelkõige erasektorile ning saab septembrikuust hoo sisse samaaegselt KVE algatatud Ausa Ettevõtluse Võrgustikuga.

KVE projekt näebki ette nii riigiosalusega kui ka eraettevõtetega töötamist. Selleks koostame parimate väärkäitumisest teavitamise praktikatest koosneva tööriistakasti, mis on kohandatud just Eesti ärikeskkonnale. Projekti raames korraldatakse ajavahemikus oktoober 2018 kuni märts 2019 viieosaline töötubadesari, kus ettevõtted saavad praktilisi nõuandeid nii teavituskanalite ja järelmenetlusmehhanismide sisseseadmiseks kui ka töötajate sellealaseks koolitamiseks. KVE eesmärgiks on kaasata töötubadesse vähemalt 80 ettevõtet ning lõpptulemina peaks nendest 10 hindama firmasisest hetkeolukorda ning seejärel adopteerima tõhusad vilepuhujate kaitse mehhanismid. Tööriistakast tehakse koolituste järel tasuta kättesaadavaks kõigile ettevõtetele.

 

                               

 

Tags:
Seotud artiklid: