Andmepõhise huvikaitse võimekuse suurendamine avaandmete edendamiseks Põhja- ja Baltimaades

"Developing capacity to using data in advocacy and to advocate for open data in anti-corruption efforts in the Baltic-Nordic region" projekti kaasrahastab Euroopa Liit TI
Projekt on lõppenud
Algus: 
01.04.2019 to 31.10.2019
Eelarve: 
3,547.00

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

Andmepädevuse töötuba

Koolitaja: Nika Aleksejeva, Datu Skola

http://www.datuskola.lv

Töötoa käigus arendatakse andmekogumise, -puhastamise, verifitseerimise ning esitlemise oskust. Töötoal osalevad TI kolleegid Balti- ja Põhjamaadest. Eesmärk on edendada ühingute võimekust töötada andmekogudega ning arendada tõenduspõhist huvikaitset.

Opener prototüübi taasülesehitus 

Opener on rakendus, mis põhineb avalikel andmetel ning ühendab erakondade rahastamise, riigihangete ning hankijate ja pakkujate juhatuse ja nõukogu liikmete andmed potentsiaalsete huvide konfliktide avastamiseks.

 

  

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit / This event is co-funded by the European Union

http://europa.eu