Korruptsioon ja kohalikud omavalitsused

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on ilmunud kohalikele omavalitsustele suunatud infomaterjalid enesekontrolli tõhustamiseks omavalitsuses. Infomaterjalid on valminud koostöös ühingu partneritega Riigikontrollist, Politsei-ja Piirivalveametist, Kaitsepolitseiametist, Justiitsministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Siseministeeriumist ja Eesti Linnade Liidust. Trükist saab lugeda siit: Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses

Trükis on osa laiemast projektist, mis on väldanud alates 2010 aastast.

 

Vastu võeti uus Korruptsioonivastane seadus!

Kõik seaduse ja selle vastuvõtmisega seotud dokumendid leiad siit.

Käsiraamatus viidatud mahukamad materjalid ja uuringud

Leading to Integrity. Empirical research into the Effects of Leadership on Ethics and Integrity, Karin Lasthuizen 2008

Kolme sihtrühma uuring 2010, Mari -Liis Sööt, Kärt Vajakas , Justiitsministeerium 2010

Kuritegevus Eestis 2010 (korruptsioonikuriteod), Justiitsministeerium 2010

Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeks

Käsiraamatus viidatud Eesti Vabariigi seadused

Korruptsioonivastane seadus (KVS)

Karistusseadustik (KarS)

Avaliku teenistuse seadus (ATS)

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS)

Huvitavat ja kasulikku lisalugemist

Korruptsioon.ee, Justiitsministeerium

Huvide konflikti juhtumeid ja lahendusi, Justiitsministeerium

Kaitsepolitseiameti abimaterjale ametnikele küsimuste ning kahtlaste olukordade korral

Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonialane lehekülg

Riigikontrolli kohalike omavalitsuste teemalised auditid

Oluline kohtupretsedent!

Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ametiisikutele kehtestatud keelu kuuluda äriühingute juhtorganitesse, Riigikohus 27.03.2012

 

Kuhu pöörduda korruptsioonikahtlusega

Kaitsepolitsei korruptsiooni vihjetelefon: 6 121 500

Politsei-ja Piirivalveameti vihjemeil: korruptsioonivihje@politsei.ee