26.10.2010

Korruptsioon kohtusüsteemis ja erakonnaraha kontrolli puudulikkus võisid alandada Eesti korruptsioonitajumise indeksit

Tallinn, 26.10.2010. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt täna avalikustatud 2010. aasta rahvusvaheline korruptsioonitajumise indeks annab Eestile 6.5 palli, mis tähendab väikest negatiivset muutust võrreldes 2009. aastaga, mil Eesti tulemus oli 6.6 palli. 178 riigi järjestuses paikneb Eesti sel aastal 26. kohal, selgub korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International’i tabelist. 

„Enam ei ole põhjust rõhutada Eesti suhtelist edu korruptsiooni tõrjumisel võrreldes teiste postkommunistlike riikidega, kuna eelseisev liitumine eurotsooni ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD-ga paigutab meid maailma silmis täiesti uude liigasse,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. „Neis kategooriates jääb Eesti korruptsioonitaseme poolest selgelt keskmike hulka ja edasiliikumiseks on teha veel palju,“ lisas Tehver.

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti hinnangul võib peamiseks negatiivseks mõjuteguriks indeksi kujunemise perioodil pidada korruptsioonijuhtude ilmnemist Eesti kohtusüsteemis. „Kolme kohtuniku vahistamine lühikese perioodi jooksul on senise korruptsioonivaba õigusemõistmise kuvandit paljude silmis tugevalt kahjustanud ning tõenäoliselt kahandanud üldist usaldust kohtusüsteemi suhtes,“ sõnas ühingu tegevjuht Asso Prii.

 

Rahvusvaheliste ekspertide hinnanguid võib olla mõjutanud ka korruptsioonivastase tegevuse seisukohast oluliste seaduseelnõude menetluse pidurdumine ja loodetud ajaks jõustumata jäämine, näiteks uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu ning erakonnaseaduse muutmise eelnõu. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti arvates on tegemist ilmse korruptsiooniohuga, kui ei ole otsustatud erakondade rahastamise üle järelevalvet teostava kontrolliorgani määramine. Samal ajal peavad erakonnad valimiseelsel perioodil tegelema varasemate võlgade likvideerimisega ja uute rahastusallikate leidmisega.

Mitmete suurte korruptsioonijuhtumite ülesvõtmine avaldab ühest küljest mõju korruptsiooni tajumise tõusule. Teisalt aga saab siin positiivselt näha ka õiguskaitseorganite suurenevat pädevust korruptsiooniasjade käsitlemisel.

 

Toimunud on teatavad positiivsed muutusedelanike suhtumises korruptsiooni ning on vähenenud korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv, nagu näitab justiitsministeeriumi poolt 2010.a. juunis avaldatud uuring. Samuti on tõusnud Eesti ettevõtjate huvi korruptsioonvastaste tegevuste suhtes.

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et riik peaks lisaks korruptsiooni tagajärgedega tegelemisele senisest veelgi enam tähelepanu pöörama korruptsiooni ennetamisele. „Näiteks ei ole käesoleval hetkel noortele suunatud hariduslikku laadi tegevused riikliku korruptsioonivastase strateegia prioriteetsete valdkondade hulgas,“ sõnas Asso Prii. „Samas on oluline alustada selgitustöö ning väärtushinnangute kujundamisega võimalikult varakult.“

 

Täna avalikustas rahvusvaheline korruptsioonivastane organisatsioon Transparency International 2010.a. korruptsioonitajumise indeksi, kus on kirjas andmed 178 riigi kohta. 2010. aasta indeksi tabeli tipus on Taani, Uus-Meremaa ja Singapur, kes kõik saavutasid tulemuseks 9.3 palli. 10 palli saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riiki peetakse läbinisti korrumpeerunuks. Tabeli viimasele kohale paigutus Somaalia 1,1 punktiga.

 

Eesti indeks selgus kaheksa rahvusvahelise uuringu koondtulemusel. Riikide enda korruptsioonivastased ühendused indeksi koostamises ei osale.

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindaja Eestis. Ühingu tegevuse olulised toetajad on Avatud Eesti Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Lisainfo:

Asso Prii Ühing Korruptsioonivaba Eesti/Transparency International Estonia

Tegevjuht

tel 55 646 371

www.transparency.ee

www.transparency.org