Artiklid

Märksõnad:

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

27.04
2012

Uuring: Eestis tajutakse korruptsiooni enim ehituslubade väljastamisega seoses, hinnangud valitsuse tööle korruptsiooni tõrjumisel on Euroopa parimate hulgas

Selle aasta veebruaris avaldati Eurobaromeetri üleeuroopaline korruptsiooniteemaline uuring, millest selgub, et enim arvatakse korruptsiooni olevat ehituslubade andmisel ning riigihangete üle otsustamisel. Inimeste hinnangul on viimastel aastatel valituse tegevus korruptsiooni tõrjumisel muutunud tõhusamaks ning Eestist kõrgemalt hinnatakse valitsuse tööd vaid neljas riigis Euroopas. 

16.02
2012

Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu sai valitsuse toetuse

Valitsus kiitis täna heaks uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis muudab avaliku sektori korruptsiooni ennetamise sisulisemaks ja paindlikumaks.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on uue seaduse märksõnadeks sisukus ametiisikute ringi ja deklareeritavate huvide määratlemisel, paindlikkus deklarantide ringi ja tegevuspiirangute osas ning nüüdisaegsed lahendused huvide deklareerimisel.

09.11
2011

Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu sai valmis

Justiitsministeerium saatis täna teisele kooskõlastusringile muudetud korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis suurendab avaliku sektori läbipaistvust ning tõhustab huvide deklareerimise süsteemi. 

Justiitsminister Kristen Michali sõnul arutati eelnõu kõigi partneritega esimesel kooskõlastusringil väga põhjalikult ning ministeeriumile laekus mitmeid ettepanekuid, mida eelnõu lõpliku versiooni koostamisel ka arvestati.

08.11
2011

Esmakordselt Eestis uuriti korruptsiooniriske tervishoiusektoris

Justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE koostöös valmis Eesti esimene tervishoiusektori korruptsiooni käsitlev uuring „Tervishoiusüsteemi pettused ja korruptsiooniriskid“.

31.05
2011

Uus käsiraamat aitab ametnikel huvide konflikte vältida

Justiitsministeeriumi pressiteade, 31.05.2011

Täna esitlesid justiitsministeerium ja rahandusministeerium huvide konflikti vältimise käsiraamatut, mille eesmärgiks on aidata nii ametnikel kui nendega suhtlevatel inimestel ära tunda võimalikke huvide konflikti olukordi ja anda soovitusi nende lahendamiseks.

28.04
2011

Justiitsministeerium: Inimesed taunivad korruptsiooni varasemast enam

Valitsuse poolt täna heaks kiidetud aruandest korruptsioonivastase strateegia täitmise kohta eelmisel aastal selgus, et inimeste kokkupuuted korruptsiooniga on vähenenud ning tauniv hoiak korruptsiooni suhtes on suurenenud.