Artiklid

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

24.03
2020

"Minister on pühendunud, kaasav ja aus" ehk valitsejad saavad moraalse kompassi

Justiitsministeeriumis on ette valmistamisel huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende poliitilistele nõunikele ning lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele, et vähendada ja ennetada korruptsiooni. Juhiseid nõuab korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO, valitsus peab kinnitama need maikuuks.

Minister taandab end formaalselt ärist, milles tegutses enne ministriametit ning mida oluliselt puudutavad ministri valdkonnas tehtavad seadusemuudatused, aga suunab siiski sisuliselt äri käekäiku.

10.11
2019

Katri Raik: kindlad reeglid ministrite nõunikele vähendavad korruptsiooniohtu

Eestis ja paljudes teistes demokraatlikes riikides on ministeeriumil suur roll nii seaduseelnõude ettevalmistamisel, mida parlament arutab ja vastu võtab, kui ka poliitika elluviimisel.

Seetõttu on ministeeriumi roll kahetine, ministeerium on poliitiline üksus, mille töö sihid seab parlament. Samal ajal tagab just ministeerium riigi stabiilsuse ja poliitika järjepidevuse. Ministeeriumi juhib minister.