22.05.2014

Teabeameti töötajaid kahtlustatakse omastamises ja riigisaladuse avalikustamises

Kaitsepolitseiamet menetleb riigiprokuratuuri juhtimisel kriminaalasja, milles kahtlustatakse nelja teabeameti tööga seotud ametnikku ametiisiku poolt võõra vara omastamises suures ulatuses.

Esialgsetel andmetel võib kahju ulatuda mõnesaja tuhande euroni. Kahele kahtlustatavale on esitatud lisaks kahtlustus riigisaladuse ebaseaduslikus avalikustamises.

Teabeameti peadirektor Rainer Saksa sõnul on tegemist tõsise korruptsioonikahtlusega, mille osas pöördus teabeamet ise taitsepolitseiameti poole. „See näitab, et meie kontrollimehhanismid tervikuna toimivad, kuid vajavad juhtunu valguses kindlasti täiendamist. Teabeamet on juba alustanud sisekontrollimehhanismide ja tööprotseduuride muutmisega.“

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu tunnustas kolleege teabeametis, kes oma kahtlusi asjakohaselt kontrollima asusid.

„Meie ülesanne on välja selgitada, kas ja mis ulatuses Eesti julgeolekuhuve on kahjustatud,“ selgitas Sinisalu.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Kaitsepolitseiamet ja juhib riigiprokuratuur.