Tags:
19.06.2013

Ringkonnakohus mõistis maadevahetuse süüasja osalised süüdi


Tallinna ringkonnakohus tühistas täna avaldatud otsusega Harju maakohtu mullu juunis maadevahetuse süüasjas langetatud õigeksmõistva otsuse ning mõistis kohtualused süüdi, määrates neile valdavalt tingimisi vangistused.Endisele keskkonnaministrile Villu Reiljanile mõisteti altkäemaksu korduva võtmise eest kolme aasta ja kuue kuu pikkune vangistus, kuid seda ei pöörata täitmisele, kui isik ei pane 4-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.


Maa-ameti eksjuhile Kalev Kangurile mõistis ringkonnakohus altkäemaksu korduva võtmise eest karistuseks nelja aasta kolme kuu ja 11 päeva pikkuse vangistuse. Seda ei pöörata täitmisele, kui Kangur ei pane 5-aasta pikkuse katseja jooksul toime uut kuritegu.Kangurilt mõistis ringkonnakohus välja ka altkäemaksuna saadud vara väärtuses 17 972,53 eurot.


Merko Ehituse suuromaniku Toomas Annuse mõistis ringkonnakohus süüdi altkäemaksu korduvas andmises ja määras talle kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.


Tarmo Pedjasaare tunnistas ringkonnakohus süüdi altkäemaksu andmises ja ka altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ning määras talle karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust. Sellest ühe kuu ja seitse päeva viibis ta eeluurimise ajal vahi all, ülejäänud karistusaeg tuleb tal aga kanda tingimisi kolmeaastase katseajaga.


Ärimees Einar Vettusele mõisteti altkäemaksu korduva andmise eest aasta 10 kuud ja 23 päeva vangistust kolmeaastase katseajaga.


Ärimees Tullio Liblikule mõistis ringkonnakohus altkäemaksu korduva andmise eest kaks aastat 5 kuud ja 27 päeva vangistust kolmeaastase katseajaga.


Endisele põllumajandusministrile, praegu riigikokku kuuluvale keskerakondlasele Ester Tuiksoole mõistis ringkonnakohtus altkäemaksu võtmise eest aasta 6 kuu pikkuse vangistuse 3-aastase katseajaga. Samuti mõisteti temalt välja altkäemaksuna saadud vara vääruses 2737,34 eurot.


Juriidiliste isikutena kohtu all olev AS Merko Ehitus sai 798 000 euro suuruse rahalise karistuse ning AS E.L.L. Kinnisvara 127 823 euro suuruse rahalise karistuse. Annus lahutas ehitustegevuse kohtu alla antud firmast, mistõttu süüdi mõistetud firma AS Merko Ehitus kannab praegu nime AS Järvevana.


Prokuröri apellatsioon rahuldati osaliselt, sest ringkonnakohus ei nõustunud süüdistatavatele nö šokivangistuse kohaldamisega, sest enamus süüdistatavaid oli kohtueelse uurimise ajal juba viibinud vahi all. Lisaks sellele kohaldatakse senise kohtupraktika lausel šokivangistust eelkõige noorte süüdistatavate suhtes.


Kohus mõistis süüdistatavatelt menetluskuluna välja sundraha ja kaitsjatele kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulu. Samuti tühistati maakohtu otsus süüdistatavate kasuks välja mõistetud õigusabi kulude osas ja jäeti need uue otsusega süüdistatavate kanda.


Ringkonnakohus mõistis konfiskeerimise asendamisena Kalev Kangurilt riigi tuludesse 17 972 eurot ja Ester Tuiksoolt 2737 eurot. Samuti peavad kohtualused hüvitama osad menetluskulud. Ühtlasi mõistis ringkonnakohus riigilt Reiljani kasuks välja 28 215 eurot valitud kaitsjale apellatsioonimenetluses makstud tasu katteks, Kangur saab samal põhjusel riigilt 16 872 eurot, E.L.L. Kinnisvara 57 486 eurot, Vettus 21 336 eurot, Liblik 10 502 eurot ja Tuiksoo 12 363 eurot.


Ringkonnakohus arutas maadevahetuse süüasja riigiprokuratuuri apellatsioonkaebuse alusel, milles süüdistajad polnud rahul maakohtu õigeksmõistva otsusega, vaieldes muuhulgas vastu maakohtu seisukohale, mille järgi oli jälitustõendite kogumine ebaseaduslik. Riigiprokuratuur taotles esimese astme kohtu otsuse tühistamist täies mahus, tuues apellatsioonis välja, et jälitustõendite kogumisel ei ole prokuratuur ega uurimisasutus seadust rikkunud.


Allikas: E24 Majandus