30.06.2014

Riigikohus mõistis maadevahetuse kriminaalasja osalised lõplikult süüdi

Riigikohtu kriminaalkolleegium tunnistas maadevahetuse kriminaalasjas süüdistatavad altkäemaksu võtmise ja andmise asemel süüdi pistise võtmises ja andmises, jättes ringkonnakohtu mõistetud karistused muutmata.

Einar Vettuse suhtes lõpetati kriminaalmenetlus menetluse mõistliku aja möödumise tõttu. Samal põhjusel kergendati Ester Tuiksoo karistust, teatas riigikohtu kommunikatsioonispetsialist Liis Linn.

Riigikohus määras Tuiksoole karistuseks tingimisi vangistuse pikkusega kolm kuud, kolmeaastase katsejaga.

Riigikohus luges nõuetekohaselt tõendatuks, et Villu Reiljan, Kalev Kangur ja Ester Tuiksoo võtsid oma ametiseisundi kasutamise eest vara või nõustusid seda tulevikus vastu võtma. Neile andsid vara või lubasid seda anda Tullio Liblik ja Tarmo Pedjasaar, samuti Toomas Annus, kes tegutses aktsiaseltside Merko Ehitus (praegune Järvevana) ja E.L.L. Kinnisvara huvides.

Küll leidis riigikohus, et ametialased teod, mille eest Villu Reiljanile, Kalev Kangurile ja Ester Tuiksoole vara anti või lubati, ei olnud iseenesest seadusega keelatud ja seetõttu vastutavad süüdistatavad pistise võtmise või andmise eest. Pistise ja altkäemaksu süüteokoosseisud erinevad teineteisest üksnes selle poolest, et pistise puhul antakse ametiisikule vara teo eest, mis muidu oleks seaduslik. Altkäemaksu korral võtab aga ametiisik soodustust teo eest, mis oleks õigusvastane ka juhul, kui talle selle eest soodustust ei antaks.

Arvestades tegude toimepanemise kestust ja ulatust, samuti seda, kuivõrd kõrgetel ametikohtadel olid isikud, kellele pistist anti, ei kergendanud kolleegium vaatamata süüdistatavate tegude õigusliku hinnangu muutumisele neile mõistetud karistusi.

Kolleegium tuvastas, et ringkonnakohus ei näidanud otsuses ära tõendeid selle kohta, et Kalev Kangur võttis Tarmo Pedjasaare kaasabil oma ametiseisundi kasutamise eest vara Einar Vettuselt. Üldjuhul toob kohtu selline viga kaasa kriminaalasja saatmise uueks arutamiseks esimese või teise astme kohtule. Praeguses asjas tühistas aga riigikohus Einar Vettuse, Kalev Kanguri ja Tarmo Pedjasaare süüditunnistamise kõnealuses teos ja lõpetas selles osas kriminaalmenetluse, sest kriminaalasja uus arutamine rikuks süüdistatavate õigust kohtuasja menetlemisele mõistliku aja jooksul.

Kolleegium tõdes, et arvestades kriminaalasja keerukust ja mahukust, ei ole süüdistatavate õigust menetlusele mõistliku aja jooksul praeguseks veel rikutud. Ainukeseks erandiks on Ester Tuiksoo, kelle taotluse kriminaalasja eraldamiseks jättis maakohus alusetult rahuldamata. Ester Tuiksoo õiguste rikkumise heastamiseks kergendas riigikohus talle mõistetud karistust.

Ringkonnakohtu otsus

Ringkonnakohtu otsuse vaidlustasid riigikohtus Villu Reiljani (61), Ester Tuiksoo (49), Toomas Annuse (53), Kalev Kanguri (46), Tarmo Pedjasaare (46), Einar Vettuse (50) ja Tullio Libliku (49) ning juriidiliste isikutena süüdimõistetud firmade advokaadid.

Ringkonnakohus karistas endist keskkonnaministrit ja kunagist Rahvaliidu juhti Villu Reiljanit korduva altkäemaksu võtmise eest koos tema varasema kandmata karistuse liitmisega viie aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega.

Sellest loeti kantuks kaks aastat ja kolm kuud ning kohus mõistis Reiljanile karistuse ülejäänud osa ehk kolm aastat ja kuus kuud tingimisi nelja-aastase katseajaga.

Maa-ameti eksjuht Kalev Kanguri sai altkäemaksu võtmise eest tingimisi nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse viieaastase katseajaga.

Merko suuromanik Toomas Annus sai altkäemaksu andmise eest tingimisi kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Ärimees Tarmo Pedjasaar sai altkäemaksu andmise ja altkäemaksu võtmisele kaasaaitamise eest tingimisi kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Ärimees Einar Vettus sai altkäemaksu andmise eest tingimisi kaheaastase vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Ärimees Tullio Liblik sai altkäemaksu andmise eest tingimisi kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Ringkonnakohus tunnistas altkäemaksu võtmises süüdi ka praeguse keskerakondlasest riigikogu liikme Ester Tuiksoo ja karistas teda tingimisi ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Juriidiliste isikutena mõistis ringkonnakohus altkäemaksu andmises süüdi AS-i Merko Ehitus (praegune AS Järvevana) ja mõistis rahalise karistuse 798 000 eurot, samuti AS-i E.L.L. Kinnisvara ja mõistis rahalise karistuse 127 823 eurot.

Kohus mõistis konfiskeerimise asendamiseks Kangurilt riigi omandisse välja 17 972,53 eurot ja Tuiksoolt 2737,34 eurot.