30.01.2012

Kohus mõistis pankrotihalduri mõjuvõimuga kauplemises õigeks

Harju maakohus mõistis täna Veli Kraavi (40) mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses õigeks, mõistes talle tema õigusabi eest makstud tasu hüvitamiseks riigieelarve vahenditest 11 293, 30 eurot.

 
Kohtuasi lahendati üldmenetluses. 
 
Kohtumenetluse pool, kes soovib käesolevat otsust vaidlustada apellatsiooni korras on kohustatud sellest Harju maakohtule kirjalikult teatama 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Otsusele võib esitada apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.
 
Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Jüri Kasesalu hinnangul oli Kraavi (40) süü tõendatud ning ta soovis Kraavile rahalist karistust 40 539 eurot. Prokurör palus lisakaristusena võtta Kraavilt ära õiguse töötada kolme aasta jooksul pankrotihaldurina.
 
Vandeadvokaat Aivar Pilv oli seisukohal, et Veli Kraavi tegevuses puudus kuriteokoosseis ning ta tuleks õigeks mõista.
 
Süüdistuse järgi sai aastatel 2007-2009 OÜ Rodanorte ajutise pankrotihaldurina ja pankrotihaldurina tegutsenud Kraavi 2010. aasta 12. detsembril finantsinspektsioonilt päringu Aleksei Nikolajenko rollist Rodanorte juhtimisel ja firma maksejõutuse tekkimisel. Nikolajenko taotles uut tegevusluba, millest oli tingutud ka finantsinspektsiooni päring.
 
Nikolajenko oli 2004. aasta sügisest kuni 2007. aasta suveni Rodanorte OÜ juhatuse liige. 2009. aasta 11. juunil lõpetati Harju maakohtu kohtumäärusega Rodanorte pankrotimenetlus peale pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu.
 
Süüdistuse kohaselt korraldas Kraavi 2010. aasta 27. detsembril Nikolajenkoga oma kontoris kohtumise ja teatas talle seal, et tal on võimalik anda finantsinspektsioonile Nikolajenko kohta nii positiivset kui negatiivset teavet.
 
Süüdistuse järgi ütles Kraavi Nikolajenkole, et kui too maksab talle 3000 eurot, siis kirjutab tema finantsinspektsioonile sellise vastuse, millist Nikolajenko soovib.
 
Kuna Nikolajenko teatas Kraavile, et tal ei ole võimalik leida 3000 eurot, siis pakkus Kraavi uue summana välja 2000 eurot.
 
Kraavi lubas Nikolajenkole raha eest esitada finantsinspektsioonile vastuse, mis näitaks Nikolajenkot kui eeskujulikku ettevõtjat ja ei takistaks seega tal soovitud tegevusloa saamist, märkis süüdistus.
 
Pilv: süüdistus on kummaline ja kunstlik
 
Kraavile mõjuvõimuga kauplemises esitatud süüdistus on kaitsja Aivar Pilve arvates kummaline ja täielikult kunstlik ning rajatud selgelt teoprovokatsiooniga tegelenud isiku ühepoolsetele ütlustele ja tõlgendustele, mis on kummutatud teiste tõenditega. "Loodetavasti annab kohus motiveeritud otsuse kaudu ka vastuse kaitsja poolt esitatud küsimustele jälitustegevuse põhimõtete rikkumise ehk ebaseaduslikule kuriteo matkimisele," lausus Pilv.
 
Kaitsja arvates oli teoprovokatsioon ettevalmistatud kooskõlastatult politseiga, aga selleks seaduses ette nähtud luba omamata. "Vaatamata sellele Kraavi sellega kaasa ei läinud ja süüdistaja on andnud ebaõige õigusliku hinnangu tuvastatud asjaoludele," lisas Pilv.
 
Kõnesolev kriminaalmenetlus on Pilve hinnangul üks näide sellest, et kohtueelses menetluses toimuva jälitustegevuse üle teostatav kontroll on ebapiisav ning praktikas ei järgita alati seaduses kehtestatud nõudeid. 
 
Pilv lisas, et tegemist on alles esimese maakohtu otsusega ja tõenäoliselt prokurör esitab apellatsiooni ning vaidlus süüdistuse põhjendatuse osas jätkub. "Tegemist on süüteokoosseisuga, milles praktika sisuliselt puudub ja põhimõtted tuleb selgeks vaielda."
 
Aleksander Krjukov, Marek Kuul
 
Allikas: ERR