21.06.2014

Kohus karistas Tartu kutsehariduskeskuse endist juhti tingmisi vangistusega

Reedel mõistis Tartu maakohus endise Tartu kutsehariduskeskuse juhi Andrus Kompuse (56) süüdi kelmuses, omastamises, dokumendi võltsimises ja selle kasutamises. Karistuseks mõisteti praegu Põltsamaa ametikooli direktorina töötavale mehele aasta ja neli kuud tingimisi vangistust.

Lisaks Kompusele mõisteti süüdi ka kooli endine haldusjuht Mati Rammul (53). Seda omastamisele kaasaaitamises, dokumendi võltsimises ja selle kasutamises.

Mõlemale oli esialgu esitatud omastamissüüdistus grupis, kuid selles kvalifikatsioonis kohus neid süüdi ei mõistnud, vahendas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm. Kohus leidis nimelt, et omastamissüüdistusega seotud vara sai käsutada vaid Kompus ning Rammulil puudus vastav õigus, seega ei saanud olla tegemist temale usaldatud varaga. Õigusemõistja leidis, et omastamine ei toimunud grupis, vaid Kompus oli omastamise täideviija ning Rammul sellele teole kaasaaitaja.

Kohus mõistis Kompusele süüks pandud õigusrikkumiste eest kaheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga ning Rammulile nelja kuu pikkuse tingimus vangistuse kolmeaastase katseajaga. Kuna kriminaalasi lahenes lühimenetluses, vähendas kohus kriminaalmenetluse seadustikust tulenevalt karistusi ühe kolmandiku võrra. Kompuse karistuseks jääb üks aasta ja neli kuud vangistust ning Rammuli karistuseks kaks kuud ja 20 päeva vangistust.

Kompusele kohaldati lisakaristusena ka keeld töötada ühe aasta jooksul materiaalsete väärtuste korraldamise õigust omaval ametikohal.

Kannatanu ehk Tartu linnavalitsuse esitatud tsiviilhagi katteks peab Rammul tasuma 451 eurot. Kompus on enda osas kahjunõude kannatanule juba hüvitanud.

Menetluskulude katteks peavad Kompus ja Rammul tasuma 532 eurot.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus mõlema süüdistatava puhul toimepandud kuritegude ulatust ja sellega tekitatud kahju suurust. Samuti arvestas kohus süüdistatavatel varasemate karistuste puudumist, karistust kergendavate ja raskendavate asjaolude puudumist ning üld- ja eripreventiivseid eesmärke üldiselt.

Süüdistuse kohaselt käis õppeasutuse direktorina töötanud Kompus mitmel korral lähetuses Saksamaal, Austrias ja Soomes, kuid eeluurimise käigus kogutud tõendid kinnitasid, et tegemist ei olnud mitte töölähetuste, vaid turismireisidega. Uurimise käigus on lisaks tuvastatud, et ühel korral käis süüdistatav reisil koos oma otsese alluvaga, direktori asetäitjaga haldusalal, Mati Rammuliga.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna ringkonnaprokurör Sirle Melk märkis, et süüdistuse kohaselt toimusid reisid riigi kulul. «Kuna sõidud olid vormistatud lähetustena, said mehed ka päevaraha. Neile kompenseeriti majutus- ja sõidukulud, lisaks kasutasid süüdistatavad õppeasutuse väikebussi.» Selleks, et see raha kätte saada, võltsisid mehed süüdistuse järgi erinevaid dokumente, lisas Melk.

Lähetuse aruandeid esitasid süüdistatavad välismaal asuvate õppeasutuste külastamise kohta, kuid tegelikkuses oli reiside eesmärgiks hoopis erinevatel suusamaratonidel osalemine.

Uurimisandmeil pandi kuriteod toime ajavahemikus 2010. aasta oktoobrist kuni 2013. aasta märtsini ning saadud vara väärtus on kokku üle 2200 euro.

Kohtumenetluse pooled saavad otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 14. juulil.