04.03.2014

Kallase kiri erakonnakaaslastele: Eesti Panga varasid hallati eeskujulikultSiim Kallas selgitab reformierakondlastele saadetud kirjas, et tänases Eesti Päevalehes ilmunud artikkel, mille kohaselt väljastas ta 20 aastat tagasi rohkem kui miljardi krooni väärtuses Eesti Panga garantiisid, on hästi ajastatud, kuid tegu oli vaid arutluse all olnud ettepanekuga ning tegelikult need garantiid ei realiseerunud.


Päevalehe teatel allkirjastas Siim Kallas Eesti Panga presidendina 9. detsembril kirja, milles lubati, et sama aasta 12. detsembril annab Eesti Pank välja pangagarantii 100 miljonit USA dollari väärtuses. Ehkki pangagarantiid kehtisid kuni 2004. aastani, ei leia panga raamatupidamisest nende kohta ainsatki märki.

Vastusena sellele artiklile saatis Kallas täna oma erakonnakaaslastele kirja, milles ta nimetas neid dokumente kummalisteks ning hästi ajastatuteks.

Kallase kiri erakonnakaaslastele:

Järjekordsed kummalised koopiad ajast, kui ma olin Eesti Panga president. Ajastus on suurepärane.

Samu Eesti Panga töödokumente on aastate jooksul mulle käinud näitamas erinevad inimesed, keda ma sõbralikkuses kahtlustada ei saa. Lõpuks saab iga panga töödokumente esitleda piisavalt skandaalsel moel, pankades liigub palju raha ja üheksakümnendad tunduvad enamusele täna juba maailmana, mida ei ole olnud.

Tolleaegse Eesti Vabariigi juhtivad tegelased, Eesti Panga president sealhulgas, üritasid kõik omal viisil tuua Eesti Vabariik kiiresti tsiviliseeritud maade hulka. Raha oli vähe, teda õieti polnudki. Kõik mäletavad Isamaaliidu juhtide kuulsusrikast rublatehingut, kus rublade müügist saadud raha kanti sotsiaalministeeriumile pensionide maksmiseks. Eesti Pank püüdles üheksakümnendatel usaldusväärsuse poole, kuid oma valuutaga väikeriiki ei olnud veel alati nii usaldusväärne kui suured riigid ja pangad. See usaldus tuli juba hilisematel aastatel Eesti arenguga.

Meie Eesti Pangas tahtsime kasutada panka ja tema rahvusvahelist autoriteeti ka selleks, et tuua Eesti Vabariigi jaoks vahendeid, mida muidu ei saanud. Arutasime võimalusi tuua Eesti Panka täiendavat raha, mida oli hädasti vaja riigile ja näiteks ka pankade toetamiseks ning kriiside leevendamiseks.

Meile pakuti ühe võimalusena suuri deposiite ehk raha panka, mille vastu küsiti vastavas suuruses garantiikirju. Aga lõppkokkuvõttes ei jõudnud need läbirääkimised reaalsete tulemusteni. Raha Eestisse ei tulnud, mingeid garantiisid ei rakendatud. Kui kellelgi oleksid nende läbirääkimiste tagajärjel tekkinud mingid nõuded, oleksid need kindlasti ka Eesti Pangale esitatud ning raha oleks ka meie deposiidis olnud selle nõude vastu.

Kokkuvõtteks. Raha Eesti Panka ei laekunud ja mingid garantiid ei realiseerunud. Nende töödokumentide eesmärk oli tuua noorele Vabariigile Eesti Panka raha ja vastu raha deponeerijatele anda garantiikiri. Eesti Panga varasid hallati eeskujulikult. Midagi ei läinud kusagile kaduma.