Heiki Sibul: ametnikueetika kodust kaasa?

Kas ametnik võib sotsiaalmeedias ministri otsust kritiseerida, kasutada ametnikuna saadud teavet oma erakondlikus tegevuses jne? Millised on ametnike eetilised dilemmad ja miks koostati ametnikele uus eetikakoodeks, kirjutab ametnikueetika nõukogu esimees Heiki Sibul.

Eetikanõukogus tekitas elavat arutelu küsimus, kas ametnik võib alati ühiskonnaelu arengutes avalikult kaasa rääkida. Kas sotsiaalmeedias arvamust avaldades on ametnik eranditult eraisik? Kas pärast ministri otsust saab otsuse ettevalmistamisega seotud ametnik minna meediasse selle otsuse nõrkusi lahkama? On selge, et ametnik peab olema lojaalne riigile ja ühiskonnale. Samas tekitab vastakaid arvamusi, kas lojaalsus riigile tähendab erialase eriarvamuse korral oma juhi suuniste järgimist või peaks pigem soosima ametniku kui eksperdi osalemist ühiskondlikult olulistes debattides. Need ja mitmed muud küsimused tuleb läbi arutada ja selgemad raamid paika seada. Arutlev ühiskond on väärtus omaette ja ametnikke sellest välja jätta ei saa. Ametnike sõnavabaduse põhialused on uues eetikakoodeksis olemas, kuid valdkond nõuab ka konkreetset juhendit, mis on juba eetikanõukogu lähiaja tööplaanis.