Isikliku hüve või eeliste taotlemine

 Ajakirjanikul kui „neljanda võimu“ esindajal võib tekkida tahtmine ajakirjanduse suurt mõjuvõimu kasutada isiklike eesmärkide saavutamiseks. Siia alla kuuluvad juhtumid, kus ajakirjanik rõhutab eraelulistes olukordades meediaväljaannet, milles ta töötab, ning loodab niimoodi saavutada vastutulekut oma soovide osas, erandi tegemist endale. Samamoodi ebaeetiline on inimest ähvardada negatiivse meediakajastusega, kui inimene ei käitu vastavalt ajakirjaniku ootustele.

Need situatsioonid jäävad enamasti kahe isiku vahele. Kindel on aga see, et niimoodi kujundatakse üksikute inimeste arvamusi ajakirjanike kohta ning teatava kriitilise taseme saavutamisel võibki ajakirjanike kuvand muutuda negatiivseks, mis omakorda vähendab ka meediaettevõtete usaldusväärsust. 

Kommentaar saadetud.
Kommentaari sisu puudub.

1 Ajakirjanikustaatusele viitamine mittetööalastes situatsioonides

Ajakirjaniku laps on saanud kooliminekuealiseks. Ajakirjanik helistab kooli direktorile ja mainib kõne algul ka üleriigilist väljaannet, milles ta töötab. Edasi kulgeb jutt lapse vastuvõtuks vajalike dokumentide jms. teemal.

 

  • Ajakirjaniku töökoht on asjasse mittepuutuv info, seda ei peaks vestluse alguses esile tooma või rõhutama.

 

Ajakirjanik pöördub Tarbijakaitseametisse isikliku olmelise kaebusega ning palub hakata uurima ühe ettevõtte teenusega seonduvaid probleeme. Pöördumisel mainib ta, et on ajakirjanik. Kaebus rahuldatakse kiiresti ajakirjaniku jaoks positiivse tulemusega.

 

  • Ajakirjaniku töökoht on asjasse mittepuutuv info, seda ei peaks esile tooma või rõhutama, kui pöördutakse isiklikus asjas. Juhul, kui ajakirjanikul on aga algusest peale kavas asjast lugu teha, tuleb seda pöördumisel selgesti Tarbijakaitseameti töötajatele öelda.

 

2 Tekkinud tutvuste ärakasutamine

Noor majandusajakirjanik töötab üleriigilises päevalehes ja puutub oma töös kokku mitmete ettevõtjate ja majandustegelastega. Selle tulemusena tehakse talle pakkumine minna tööle ühe ettevõtte juhtkonda. Enne palutakse ajakirjanikul veel mitme kuu vältel kirjutada ettevõttest positiivseid lugusid, et endale uus töökoht kindlustada. Noor ajakirjanik kasutabki võimalust ning asub kolme kuu pärast ettevõttesse tööle, lõpetades ajakirjandusliku tegevuse.

 

  • Ajakirjaniku jaoks on ebaeetiline kasutada ajakirjanduslikku tegevust eesmärgiga saada tutvusi ja sealt liikuda tasuvama tegevuse juurde. Ettevõttest positiivseid lugusid kirjutades ei tegutse ajakirjanik avalikkuse huvides, vaid iseenda ja ettevõtte erahuvides.

3 Ajakirjanikule kehtivate eeliste kasutamine isiklikuks tarbeks

Paljudes Euroopa muuseumides on ajakirjanikele muuseumide külastamine tasuta. Pärast oma puhkusereisi, mille eest ajakirjanik tasus ise, tahab ajakirjanik oma muuseumiskäigust kirjutada ka oma lehes.

 

  •  Muuseumist kirjutamine ei ole probleem, kui teema pakub avalikkusele huvi ja seejuures jälgitakse tasakaalustatuse ja objektiivsuse põhimõtteid.